Skip to main content

You are browsing in Orona Polska (PL) Change your location

Więcej o Zrównoważonego rozwoju

Dołączyliśmy do Madrid World Capital of Construction (MWCC)

07 Feb 2023

Zrównoważoną i wydajną mobilność ludzi

Opowiadamy się za bardziej wydajnym i zrównoważonym modelem budownictwa

07 Jun 2021

Zaangażowani w lepsze jutro dla wszystkich.

Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

08 Mar 2021

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i niezwykłego kontekstu, w którym żyjemy, zobowiązujemy się do #pactomundial i Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Powrót do góry