Skip to main content

You are browsing in Orona Polska (PL) Change your location

Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z postanowieniami unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), a także przepisami krajowymi, które mogą mieć zastosowanie, informujemy, że podane przez użytkownika dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w art. wskazane poniżej.

Niniejsza Polityka będzie miała zastosowanie do operacji i działań prowadzonych przez wszystkie spółki Grupy Orona. Wyczerpująca identyfikacja spółek Grupy Orona znajduje się na niniejszej stronie internetowej.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest lokalna spółka Grupy Orona (zwana dalej ORONA), z którą utrzymuje lub utrzymywał on relacje.  

W sprawach związanych z ochroną danych osoba, której dane dotyczą, może się z nami skontaktować, korzystając z następujących danych:

Orona Corporación

Orona Ideo

Jauregi bidea s/n, 20120 Hernani (Gipuzkoa) Hiszpania

943336600

gdpr@orona-group.com

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

ORONA może przetwarzać dane osobowe użytkownika na podstawie prawnej i w celach wskazanych poniżej:

Przetwarzanie danych klientów firmy ORONA

 • Zarządzanie, realizacja, przestrzeganie i kontrola stosunku umownego ustanowionego między użytkownikiem a firmą ORONA w oparciu o istnienie wspomnianego stosunku. Wspomniany cel obejmować będzie również niezbędne czynności dla świadczenia usług wsparcia technicznego, organizacji ewentualnych szkoleń, czynności niezbędnych do windykacji należności, rozpatrywania reklamacji, incydentów i roszczeń, a także dla analizy przez firmę ORONA jakości świadczonych usług.
 • Nagrywanie rozmów w kontekście sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić wewnątrz wind, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy ORONA polegającego na zagwarantowaniu skutecznego przestrzegania zawartego z klientami stosunku umownego.
 • Podobnie ORONA, w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes w oferowaniu użytkownikom kompleksowych usług i zwiększaniu stopnia zadowolenia, może przesyłać im komunikaty handlowe i/lub zaproszenia na wydarzenia związane z produktami i usługami, które użytkownik zamówił. 

Informujemy, że ORONA, w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes w promowaniu organizowanych przez nią wydarzeń, może wykonywać zdjęcia podczas ich realizacji i umieszczać je w powiązanych z nimi publikacjach. 

W każdym przypadku użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu na warunkach określonych w tej klauzuli.

Przetwarzanie danych dostawców firmy ORONA

 • Zarządzanie, realizacja, przestrzeganie i kontrola stosunku umownego ustanowionego między użytkownikiem a firmą ORONA w oparciu o istnienie wspomnianego stosunku.
 • Podobnie ORONA, opierając się na swoim uzasadnionym interesie uzyskiwania lojalności swoich dostawców, może wysyłać użytkownikowi zaproszenia na wydarzenia związane z produktami i usługami firmy ORONA. Informujemy, że ORONA, w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes w promowaniu organizowanych przez nią wydarzeń, może wykonywać zdjęcia podczas ich realizacji i umieszczać je w powiązanych z nimi publikacjach. 

W każdym przypadku użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu na warunkach określonych w tej klauzuli.

Dane odwiedzających

Zarządzanie stosunkiem umownym i/lub handlowym nawiązanym z firmą ORONA, w oparciu o uzasadniony interes w prowadzeniu skutecznego zarządzania tymże.

Nadzór wideo i kontrola dostępu

Niezbędne przetwarzanie w celu kontrolowania dostępu do obiektów firmy ORONA, a także przechwytywanie obrazów poprzez zainstalowane kamery monitoringu wideo przy punktach dostępu, wyłącznie w celu i w oparciu o uzasadniony interes firmy ORONA, jakim jest ochrona bezpieczeństwa ludzi, towarów i materiałów w jej obiektach.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

ORONA będzie przechowywać dane użytkownika do czasu trwania stosunku umownego z nim lub przez czas niezbędny do wykonania przedmiotowego ich przetwarzania, a także przez okres wygaśnięcia lub przedawnienia działań przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Nagrania i informacje związane z dostępem do obiektów będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od ich uzyskania, po czym zostaną usunięte, za wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie ich jest niezbędne do udowodnienia popełnienia czynu naruszającego nietykalność osobistą, towarów lub obiektów.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I ICH MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE

Dane użytkownika być przekazywane innym spółkom z grupy kapitałowej, do której należy ORONA, na podstawie istnienia prawnie uzasadnionego interesu, z uwagi na konieczność powiązania i komunikowania się spółek dla dobra ich działalności (wewnętrzne cele administracyjne), jak również odpowiednim organom publicznym, jeżeli wynika to z obowiązku prawnego. 

Z drugiej strony dostęp do danych osobowych użytkownika mogą mieć inne spółki grupy jako podmioty przetwarzające dane w celu centralizacji zarządzania stosunkiem umownym, a także dostawcy usług IT i/lub technologii, firmy ochroniarskie, firmy call center, radcy prawni i organizatorzy wydarzeń.
ORONA może przekazywać dane osobowe użytkownika spółkom z Grupy i/lub usługodawcom zlokalizowanym w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Gdy nie zostanie zadeklarowane, że mają one poziom ochrony równoważny europejskiemu, ORONA zastosuje odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule umowne lub dokumentację dostosowane do każdego przypadku.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres gdpr@orona-group.com

PRAWA

Informujemy, że użytkownik może skorzystać z następujących praw: 

 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych, aby wiedzieć, jakie dane są przetwarzane i jakie operacje przetwarzania są na nich przeprowadzane.
 • Prawo do sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu, to jest żądania nieprzetwarzania danych osobowych użytkownika, z przyczyn związanych z jego sytuacją osobistą.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach (tj. w przypadku kwestionowania przez użytkownika dokładności danych podczas weryfikacji sprzeciwu).
 • Prawo do przenoszenia, to znaczy do otrzymania danych osobowych podanych przez użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz do przesłania ich innemu administratorowi danych.

Aby skorzystać z tych praw, użytkownik może wysłać e-mail na adres gdpr@orona-group.com. Po otrzymaniu żądania użytkownik, którego dane dotyczą, zostanie poinformowany o dokumentach niezbędnych do wypełnienia w celu skorzystania z tych praw i otrzyma potrzebne formularze i wzory.

Podobnie użytkownik może złożyć skargę do właściwego Organu Kontroli Danych Osobowych, zwłaszcza jeśli nie mógł skorzystać ze swoich praw.

Powrót do góry