Skip to main content

You are browsing in Orona Polska (PL) Change your location

Zobowiązanie firmy Orona

Orona, comprometida con el mediaombiente

Etyczny i zrównoważony model zarządzania


Nasz model zarządzania oparty na wartościach etycznych jest zgodny ze zrównoważonym i integracyjnym modelem społeczeństwa, który promuje inicjatywy społeczne i kulturalne jako jego integralną część.

Wartości biznesowe,
wartości marki
 

Nasza strategia i działania są zgodne z uniwersalnymi zasadami inicjatywy ONZ Global Compact oraz promowaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). 

cel

Nasz cel
jest naszym przewodnikiem

Poprawiamy relacje między ludźmi, skracając odległości.
Ponieważ wierzymy, że tylko podążając razem ku przyszłości, ulepszymy naszą teraźniejszość.

Zobowiązania,
które nas napędzają

Zależy nam na bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości.
Przyszłości, w której ludzie, społeczeństwo i planeta znajdują się w centrum naszych zobowiązań.

Ods en inglés

Ludzie, którzy
służą ludziom

SDGs 3 i 8

Jesteśmy zespołem ludzi, którzy służą ludziom. Jesteśmy częścią naszego programu społecznej odpowiedzialności biznesu, a sukces firmy jest naszym sukcesem.

Ods en inglés

Społeczeństwo bardziej
solidarne
i bardziej sprawiedliwe

SDGs 5 i 10

Zmiana zaczyna się od wewnątrz.
W firmie Orona dbamy o naszych pracowników poprzez promowanie równości, różnorodności i zagwarantowanie jakości życia zawodowego zgodnie z naszymi zasadami współpracy.

Zrównoważony rozwój,
część naszego DNA

  ODS 7-EN   ODS 11-EN   ODS 13-EN

 

Wprowadzamy innowacje, czując odpowiedzialność za dążenie do bardziej zrównoważonej przyszłości, to zobowiązanie prowadzi nas do ciągłego procesu doskonalenia w rozwoju naszych produktów i usług.

Bo innowacje muszą być zrównoważone.

Zmniejszyliśmy zużycie energii nawet o 75%.

 W firmie Orona pracujemy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony w zakresie całego naszego łańcucha wartości, projektując rozwiązania w dziedzinie mobilności przyjazne dla środowiska i promując rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ikona-slad-weglowy-CO2

Ślad węglowy organizacji

W ramach naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój posiadamy certyfikat śladu węglowego zgodny z normą ISO 14064, który zapewnia przejrzystość w zakresie emisji gazów cieplarnianych w ramach naszej działalności.
W ten sposób podejmujemy coroczne zobowiązanie do redukcji emisji w ramach naszej działalności. 

Deklaracja środowiskowa produktu

Nasze modele Orona Next posiadają Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD) certyfikowane zgodnie z normą ISO 14025. Wybierz rozwiązanie, które najlepiej pasuje do Twojej instalacji i pobierz informacje na temat ekologicznego charakteru naszych produktów, oparte na ocenie cyklu życia (LCA) przeprowadzonej zgodnie z normą ISO 14006 Ecodesign.

""

Ekoprojektowanie

Nasze zaangażowanie organizacyjne w zrównoważony rozwój środowiskowy sprawiło, że Orona jest pierwszą firmą dźwigową na świecie, która uzyskała certyfikat ISO 14006 Ecodesign.

W ten sposób, na etapie projektowania i dzięki zastosowaniu wskaźników ekologicznych, ocenia się wpływ produktu na środowisko w sposób bardzo wyczerpujący, korygując ewentualne niedociągnięcia w tym zakresie i zawsze dążąc do ogólnej poprawy oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem całego cyklu życia produktu.

.

Powrót do góry