Skip to main content

You are browsing in Orona Polska (PL) Change your location

Orona Ideo

Orona Ideo to ekosystem, który łączy w tej samej przestrzeni wszystkie podmioty zaangażowane w naszą sieć innowacji – firmę, uniwersytety i ośrodki badawcze – promujący większą wymianę wiedzy i pomysłów przekładających sie ostatecznie na wyniki.

Orona Ideo symbolizuje wizję przyszłości firmy Orona: model oparty na ciągłych innowacjach jako sposób na zagwarantowanie długoterminowej stabilności projektu biznesowego.

Model innowacji opartej na współpracy

Współpraca między tymi trzema podmiotami tworzy porozumienie w zakresie technologii stosowanych w sektorze mobilności oraz doskonalenia i transformacji firm i społeczeństwa.

Firma

ikona bliskości

Ośrodek badawczy

ikona innowacji

Szkoła wyższa

ikona społeczności

 

Miejsce, w którym rządzi wyobraźnia

Orona Ideo wraz z naszym zakładem produkcyjnym to siedziba, w której współistnieją wartości wyznaczające strategię Orony. Ta przestrzeń to ';znacznie więcej niż grupa obiektów – to miejsce, którego potrzebuje każdy pomysł lub projekt, aby mógł się rozwijać i konsolidować. 

 

Orona Zero

Orona Zero
Celuj jak najwyżej,
mając stopy na ziemi

Orona Zero to budynek siedziby naszej firmy. Budynek inspirowany kołem, stałym elementem w wizerunku marki Orona. Jego architektura stara się przekazać elegancję i siłę, ale ale też jednoznaczne skojarzenie z naszą działalnością, elewacją.

Miejsce zaprojektowane, by pomieścić nowe formy pracy niezbędne do reagowania na wyzwania przyszłości. Przestrzeń emocji i doznań, które składają się na ducha firmy Orona.

Orona Fundazioa

Fundacja Orona, najbardziej ludzka strona firmy Orona.

Reprezentuje bardziej ludzką stronę firmy Orona, starając się świadczyć usługi nie tylko ludziom, którzy są częścią organizacji, ale także całemu społeczeństwu. W swoim wymiarze służby dla firmy Orona fundacja jest filarem rozwoju wszystkich ludzi tworzących Orona. 

W relacjach ze światem zewnętrznym fundacja ma na celu stworzenie przestrzeni spotkań z podmiotami edukacyjnymi, społecznymi, sportowymi, kulturalnymi, społeczno-gospodarczymi i instytucjonalnymi na rzecz promowania rozwoju społeczeństwa.

Jest to najbardziej otwarta przestrzeń w Orona Ideo i ma wielorakie zastosowania zgodne z charakterem fundacji.
W tym budynku znajduje się szereg obiektów wspólnych dla całej Orona Ideo, takich jak kawiarnia-restauracja, audytorium i biblioteka. 

Orona A3 Research

A3 Research. Energia, która wyniesie nas w przyszłość

Jest to zaawansowany budynek przeznaczony do realizacji kompleksowych projektów sieci innowacji związanych z energetyką. Istnienie działu A3 Research zorientowanego wyłącznie na badania w tej dziedzinie świadczy o jego strategicznym znaczeniu. Projekt G3A jest wyraźnym przykładem długoterminowego zaangażowania firmy Orona w badania nad systemami odzyskiwania energii i magazynowania energii elektrycznej w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności energetycznej w windach.

Powrót do góry