Skip to main content

You are browsing in Orona Polska (PL) Change your location

Dostępność strony internetowej

Dostępność sieci
Dostępność sieci oznacza możliwość uzyskania dostępu do sieci i jej treści przez jak największą liczbę osób, niezależnie od kontekstu przeglądania lub niepełnosprawności.

Kontekst przeglądania rozumiany jest jako urządzenia, przeglądarki, prędkość łącza internetowego, urządzenia peryferyjne, ustawienia przeglądarki lub komputera, warunki środowiskowe itp. Niepełnosprawność rozumiana jest jako upośledzenie wzroku, słuchu, niepełnosprawność motoryczną lub poznawczą.

Deklaracja zaangażowania
Z tego powodu w firmie Orona opracowaliśmy stronę internetową, która gwarantuje dostępność jej treści zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dostępności ustanowionymi przez grupe roboczą WAI (Inicjatywa na rzecz dostępności sieci, www.w3.org/wai) należącej do W3C (Konsorcjum dla World Wide Web).
Wykorzystanie standardów sieciowych ustanowionych przez W3C pozwala na poprawną wizualizację serwisu na różnych urządzeniach i platformach oraz prawidłowe drukowanie jej zawartości.

Powrót do góry