Skip to main content

You are browsing in Orona Polska (PL) Change your location

Fundacja Orona

Przyczynianie się do dobrobytu społecznego
tkwiw naszej istocie

Fundacja Orona jest organizacją non-profit, zaangażowaną na rzecz społeczeństwa, którego jest częścią.
Jej celem jest tworzenie przestrzeni do spotkań z podmiotami edukacyjnymi, społecznymi, kulturalnymi i społeczno-gospodarczymi w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, promując rozwój społeczeństwa.

ideo

Nasze powołanie

Zachęcamy do rozwoju ludzi


Edukacja i zaangażowanie w uczenie się przez całe życie są niezbędne, aby nasze społeczeństwo mogło się rozwijać. Orona jest zwolennikiem stosowania środowisk współpracy jako najlepszego narzędzia do generowania wiedzy i dzielenia się nią.

Orona Ideo to fizyczny ekosystem stworzony w celu promowania sieci wiedzy, która obejmuje uniwersytet, ośrodki technologiczne i przedsiębiorstwo.

Targ w Tolosie

Nasze powołanie

Promujemy rozwój naszego otoczenia


Wspieramy działania mające na celu postęp społeczny i współpracujemy w ich ramach. Prowadzimy nasze działania w najbliższym otoczeniu naszego obszaru działania, mając na uwadze długoterminową wizję współpracy:

  • Nawiązanierelacji współpracy z międzynarodowymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi instytucjami, a także z organami administracji publicznej
  • Budowanie więzi ze światem akademickim poprzez tworzenie projektów o unikalnych cechach w środowisku Orona Ideo
  • Przyczynianie się do tworzenia dobrobytu w naszym środowisku, bardziej bezpośredni kontakt ze społeczeństwem na poziomie lokalnym, promowanie jego rozwoju.

Orona Ideo

Ekosystem do generowania wiedzy w środowisku współpracy

Szkoła wyższa

Prowadzi działania badawcze w całym naszym łańcuchu wartości: w zakresie produktów, procesów lub usług

ideo

Ośrodki technologiczne

Realizuje wspólne projekty i testy w kluczowych dziedzinach naszego łańcucha wartości

ideo

Firma

Jest to siedziba korporacyjna i badawcza Grupy Orona

ideo

Nasz wkład w lepszy świat

rolnik z krowami

Gospodarka społeczna

Średnica200:
etyczny i zrównoważony model żywności

Model żywności firmy Orona w Ideo opiera się na lokalnych i sezonowych produktach wyprodukowanych w odległości mniejszej niż 200 km od naszej siedziby głównej.
To one stanowią,  zdrową i bezpieczną dietę dla naszego zespołu i wszystkich osób, które nas odwiedzają. 
Ten model żywnościowy charakteryzuje się tym, że jest elementem napędowym, który pobudza rozwój świata wiejskiegointegrację społeczną poprzez zarządzanie zrównoważoną inicjatywą biznesową opartą na lokalnym zatrudnieniu. W ten sposób dbamy o wiejskich przedsiębiorców, rolników i rybaków, dostosowując się przez cały czas do tego, co oferuje nam ziemia i morze.

Pracownicy kuchni Orona Ideo

Spójność społeczna

Środek innowacji społecznych


Dzięki naszemu modelu proaktywnego wkładu rozwijamy działania we współpracy z agentami społecznymi, wnosząc zasoby takie jak:

  • cesję infrastruktury,
  • kapitał ludzki,
  • zdolność nawiązywania stosunków oraz
  • zasoby finansowe.

Poprzez Fundację Orona uzupełniamy wpłaty pieniężne, które jako spółdzielnia wnosimy zgodnie z kryteriami naszego zarządu.

ideo

Edukacja i szkolenia

Egalitarna i jakość

Zobowiązujemy się do korzystania ze środowiska współpracy jako sposób generowania wiedzy, gwarantując zawsze, że ta edukacja jest sprawiedliwa i jakościowa
Aktywnie współpracujemy z uniwersytetami i ośrodkami technologicznymi, które podzielają naszą wizję w celu promowania tego modelu.

W kampusie Orona Ideo znajdują się 2 rodzaje studiów licencjackich i 3 magisterskich z inżynierii.

ogród chillidaleku z rzeźbą szukającą światła autorstwa Eduardo Chillidy

Kultura i sport

Z korzeniami w wartościach
 

W ramach zaangażowania Fundacji Orona w sztukę i kulturę utrzymujemy bliskie relacje z Muzeum Chillida Leku, z którym prowadziliśmy takie działania jak projekt Osasun Leku czy sponsorowanie renowacji rzeźby „Szukając światła”.  

Zdjęcie udostępnione przez Eduardo Chillidę i Hausera & Wirtha. © Zabalaga Leku. San Sebastián, VEGAP, 2020. Zdjęcie: Mikel Chillida

Dwóch graczy odmiany peloty baskijskiej przed siedzibą Orona

Dzidzictwo kulturowe

Remonte, dziedzictwo kulturowe
 

Ta odmiana peloty baskijskiej typowej dla regionu Navarra y Guipuzcoa jest praktykowana tylko na dwóch boiskach: na boisku Galarreta znajdującym się przed Orona Ideo oraz w Euskal Jai Berri w Huarte-Pampeluna.
Tzw. remonte to jeden z najbardziej spektakularnych wariantów baskijskiej peloty z koszem, w której dominuje technika i duża szybkość, z jaką piłka jest uderzana koszem na wysokości ręki i sprawia, że ta wylatuje z jego końcówki.

 

Rekonstrukcja statku Albaola

Dziedzictwo niematerialne

Projekt Albaola


Misją tego projektu jest nadać wartość morskiemu światu, który odegrał główną rolę w jednym z wielkich rozdziałów powszechnej historii morskiej, poprzez przywrócenie historycznego przemysłu stoczniowego i technologii morskiej tamtych czasów.

Powrót do góry