Skip to main content

You are browsing in Orona Norge (NO) Change your location

Vilkår for bruk

Vi informerer deg om at dette nettstedet drives av Orona S. Coop. eller et av konsernselskapene (heretter ORONA eller Eieren). 
Eierens identifikasjonsdata er som følger:

Orona Corporación
Orona Ideo
Jauregi bidea s/n, 20120 Hernani (Gipuzkoa) Spain
943336600
gdpr@orona-group.com

Bruken av nettstedet www.orona-group.comnettstedet») reguleres av standardene som er fastsatt i disse vilkårene for bruk («vilkårene»). Ved å bruke nettstedet, godtar du bestemmelsene i disse vilkårene.

Hvis du ikke godtar samtlige av disse vilkårene og bestemmelsene, ber vi deg avstå fra å bruke nettstedet.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen ved å oppdatere dem på nettstedet.  Disse vilkårene ble sist endret 28. februar 2022.

Bruk av nettstedet
Nettstedet er kun ment å brukes av personer som er minst 18 år. Ved å bruke nettstedet bekrefter du overfor oss at du oppfyller dette kravet, og at du hvis du er under 18 år har fått tillatelse fra en forelder eller foresatt før du bruker nettstedet.

Det er ditt ansvar å sørge for at utstyret ditt (datamaskin, laptop, netbook, nettbrett eller annen mobilenhet) oppfyller alle nødvendige tekniske spesifikasjoner for å gjøre det mulig for deg å gå inn på og bruke nettstedet, og at dette er kompatibelt med nettstedet. 

Vi kan fra tid til annen begrense tilgangen til bestemte funksjoner, eller nettstedet i sin helhet, til brukere som har registrert seg hos oss. Du må sørge for at alle opplysninger du oppgir ved registrering, er nøyaktige. Hvis du velger eller får tildelt en påloggings-ID (som brukernavn og passord eller en annen identifikator) som en del av sikkerhetsprosedyrene våre, må du behandle denne informasjonen konfidensielt og ikke avsløre den for noen andre. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som forekommer under påloggings-ID-en din, og må varsle oss umiddelbart om alle former for uautorisert bruk eller andre sikkerhetsbrudd som du blir oppmerksom på. Vi forbeholder oss retten til å deaktivere enhver påloggings-ID når som helst hvis du etter vår mening ikke har overholdt enhver av bestemmelsene i disse vilkårene, eller hvis du har oppgitt falsk informasjon i forbindelse med å opprette en bruker.

Via nettstedet gir Eieren tilgang til innhold som Eieren eller dennes samarbeidspartnere har publisert på internett. Du forplikter deg til ikke å bruke noe innhold på nettstedet til ulovlige formål som forbys i disse vilkårene eller av gjeldende lovgivning, som kan skade rettighetene og interessene til tredjeparter, eller som på noen måte kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe normal bruk av innholdet, maskinvaren, dokumenter, filer og alt innhold som er lagret på maskinvare som eies eller leies av eieren, andre brukere eller andre internett-brukere.

Om innholdet og tjenestene som tilbys på nettstedet 
Dette nettstedet kan tilby følgende typer tjenester: 

 • Informasjonstjenester, som gir enkel og effektiv tilgang til informasjon for innbyggere, media, bedrifter, offentlige myndigheter og andre interesserte parter, og dermed øker åpenheten rundt og forståelsen av Eierens retningslinjer og aktiviteter.
 • Interaktive kommunikasjonstjenester, som muliggjør bedre relasjoner til borgere, media, bedrifter, sivilsamfunnet og offentligheten, samtidig som det legges til rette for henvendelser om Eierens initiativer og retningslinjer.
 • Transaksjonstjenester, som gir tilgang fra den private sfære til alle de grunnleggende transaksjonsformene, som økonomiske transaksjoner, HR-transaksjoner, registrering for arrangementer, kurs eller konferanser, anskaffelse eller kjøp av dokumenter mv.

Dette har du lov til å gjøre
Du kan kun bruke nettstedet for ikke-kommersiell bruk og kun i samsvar med disse vilkårene. Du kan hente og vise innhold fra nettstedet på en dataskjerm, printe ut og kopiere enkeltsider og – i henhold til det som er angitt i neste del – lagre slike sider i elektronisk form. Ytterligere vilkår kan også gjelde for visse funksjoner på, deler av eller innhold på nettstedet, og der de gjelder, vises dette på skjermen eller gjøres tilgjengelig via en link. 

Dette har du ikke lov til å gjøre
Bortsett fra i den grad det er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, har du ikke lov til å: 

 • «skrape» innhold eller lagre innhold fra nettstedet på en server eller annen lagringsenhet som er koblet til et nettverk, eller opprette en elektronisk database ved å systematisk laste ned og lagre alt innholdet på nettstedet 
 • fjerne eller endre innhold på nettstedet eller forsøke å omgå sikkerheten eller forstyrre eller hindre funksjonaliteten på nettstedet eller serverne som er vert for det  
 • opprette lenker til nettstedet fra et annet nettsted uten skriftlig samtykke til dette fra oss i forkant; du kan imidlertid linke til nettstedet fra et nettsted som drives av deg, forutsatt at lenken ikke er villedende eller svindlersk, og at linken gir en korrekt beskrivelse av destinasjonen; samt at du ikke på noen måte antyder at vi bifaller/støtter deg, nettstedet ditt eller noen produkter eller tjenester du tilbyr, at du ikke linker til (heller ikke ved framing eller replikering av) hjemmesiden til nettstedet, og det linkede nettstedet ikke inneholder noe innhold som er ulovlig, truende, støtende, ærekrenkende, pornografisk, obskønt, vulgært, uanstendig, krenkende eller som krenker immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til en tredjepart.

Du må kun bruke nettstedet og det som er tilgjengelig via nettstedet, til lovlige formål (i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter), på ansvarlig måte og ikke på en måte som kan skade vårt eller våre tilknyttede selskapets gode navn og rykte.
Alle rettigheter gitt til deg i henhold til disse vilkårene vil opphøre umiddelbart dersom du bryter noen av dem.

Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter til alt innhold på nettstedet (herunder tekst, grafikk, programvare, fotografier og andre bilder, videoer, lyd, varemerker og logoer) eies av oss eller våre lisensgivere. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt her, gir ingenting i disse vilkårene deg noen som helst rettigheter med hensyn til åndsverk som eies av oss eller våre lisensgivere, og du erkjenner at du ikke får noen eierrettigheter ved å laste ned innhold fra nettstedet. I tilfelle du skriver ut, kopierer eller lagrer sider fra nettstedet (og da bare i tråd med det som er tillatt i henhold til disse vilkårene), må du sørge for at eventuelle merknader om opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter som finnes i det opprinnelige innholdet, reproduseres.

Innhold

Vi kan endre formatet og innholdet på nettstedet fra tid til annen. Du godtar at din bruk av nettstedet skjer «som det er» og «som det er tilgjengelig» og utelukkende på egen risiko. 

Selv om vi prøver å sørge for at all informasjon på nettstedet (unntatt alt av eventuelt brukergenerert innhold) er korrekt, er det ikke ment å utgjøre ekspertuttalelser eller råd som man kan basere seg på. Du bør høre med oss eller den relevante informasjonskilden før du baserer deg på enhver slik informasjon. 

Vi gir ingen garantier eller erklæringer om nøyaktigheten, påliteligheten, korrektheten, fullstendigheten, integriteten, gangbarheten, kvaliteten, egnetheten for bruk eller originaliteten til noe innhold på dette nettstedet, og – i den grad loven tillater det – utelukkes alle underforståtte garantier, betingelser eller andre vilkår av alle slag, og vi påtar oss intet ansvar for noen som helst eventuelle tap eller skader av noe slag som påløper som følge av at du eller noen andre bruker nettstedet eller baserer deg eller seg på noe av innholdet der. 

Vi kan ikke garantere, og garanterer ikke, for at noe innhold på nettstedet vil være fritt for virus og/eller annen kode som kan ha destruktive eller forurensende elementer. Det er ditt ansvar å implementere egnede IT-sikkerhetsforanstaltninger (herunder antivirusprogrammer og andre sikkerhetskontroller) i tråd med dine spesifikke krav til innholdets pålitelighet og sikkerhet.

Dine personopplysninger

All bruken av dine personopplysninger som sendes til eller via nettstedet, reguleres av retningslinjene våre for personvern

Eksterne linker

Orona-konsernet og hvert av selskapene som er inkludert i dette konsernet frasier seg alt ansvar knyttet til informasjon som finnes utenfor dette nettstedet og ikke administreres direkte av vår webmaster. Formålet med linkene som vises på dette nettstedet, er utelukkende å informere brukeren om at det eksisterer andre informasjonskilder om det aktuelle temaet på internett, der man kan få utfyllende informasjon om det vi har publisert på dette nettstedet. Det at disse linkene er lagt ut, innebærer ikke noen form for forslag, anbefaling eller anmodning om å besøke de linkede nettsidene, og Eieren skal derfor ikke være ansvarlig for resultatene som oppnås ved bruk av de aktuelle hypertekstlinkene. Vi er ikke ansvarlige for noe av det linkede webinnholdet eller noe av det som tilbys via disse, og garanterer ikke at dette vil være tilgjengelig på kontinuerlig basis. Det faktum at vi inkluderer linker til slike eksterne nettsteder, innebærer ikke noen form for godkjenning av, anbefaling av eller tilknytning til deres operatører, internettleverandører eller promoterere.

Opphavsrett 

© Orona

Alt innhold som er inkludert på dette nettstedet, og da særlig merkevarer, varenavn, industridesign, tekst, fotografier, grafikk, logoer, ikoner, programvare eller andre kjennemerker som kan være underlagt industriell og kommersiell bruk, beskyttes av de immaterielle rettighetene til Eieren eller de aktuelle tredjepartene som eier dem, og som har gitt tillatelse til at de inkluderes på dette nettstedet. Følgelig er enhver bruk og/eller reproduksjon av dette via ethvert medium, herunder internett, som inkluderer domenenavn, sosiale nettverk, nettsteder, blogger, forumer mv, forbudt uten uttrykkelig samtykke til dette fra Eieren.

Ingen deler av nettstedet www.orona-group.com kan reproduseres, dupliseres, kopieres, selges, videreselges eller benyttes til noe kommersielt formål eller annen bruk som ikke uttrykkelig er tillatt av selskapet vårt.

Alle former for modifisering av materialet eller bruken av dette til noe annet formål innebærer brudd på opphavsretten og andre registrerte varemerkerettigheter.

Av juridiske årsaker kan og vil Eieren utlevere eller gi all informasjon som eventuelt forespørres av kompetente myndigheter i samsvar med gjeldende lov, ved mottak av en slik rettsordre. Slike ordre utstedes kun i tilfeller der en dommer har rimelig mistanke om at brukeren har utført ulovlige aktiviteter. I et slikt scenario, og i den hensikt å samarbeide med rettsmyndighetene; kan Eieren registrere og deretter overlevere informasjon knyttet til IP-adressen som identifiserer brukerens tilkobling, samt tidspunktet for tilkoblingen, brukernavn, passord og annen informasjon, til politiet ved forevisning av en slik rettsordre. I alle tilfeller registreres IP-adresser og tilkoblingstidspunkter kun for tjenester der det mistenkes at brukere potensielt kan bruke tjenesten til ulovlige formål.

Under ingen omstendigheter skal det at en bruker går inn på nettstedet og surfer på dette innebære godkjenning av eller indikere at slike rettigheter frafalles eller overdras helt eller delvis, eller å antyde at noen rettigheter eller forventede rettigheter – særlig knyttet til endring, transformering, utnyttelse, reprodusering, distribusjon eller offentlig formidling av slikt innhold –  gis, uten uttrykkelig samtykke til dette i forkant av Eieren eller de aktuelle Eierne.

Eiers ansvar

Brukeren erkjenner at nettstedet kan inneholde skrivefeil eller andre feil som Eieren kanskje ikke har lagt merke til. Slike feil vil bli rettet etter Eierens skjønn hvi og når de oppdages. Eieren påtar seg ikke noe ansvar i denne forbindelse. Nettstedet kan også oppdateres med jevne mellomrom etter Eierens skjønn. 

Du bør også være klar over at kommunikasjon gjennom åpne nettverk er utsatt for en rekke trusler, og derfor aldri er garantert å være sikker. Du er ansvarlig for å treffe de tekniske tiltakene som kreves for å håndtere disse truslene (innen rimelighetens grenser), herunder ved å ha oppdatert antivirus- og antimalware-programvare, i tillegg til de nyeste sikkerhetsoppdateringene for nettleseren du bruker. Hvis du trenger mer informasjon om sikkerhetsløsninger for å innfri dine spesifikke behov, kan du kontakte internettleverandøren din. 

I den grad loven tillater det, påtar eieren seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap du måtte pådra deg som følge av risikoer som ligger i mediet som brukes eller for skade eller tap som oppstår på grunn av sårbarheter i systemene og verktøyene dine. 

Diverse

Intet i disse vilkårene skal begrense eller utelukke ansvaret vi har overfor deg:

 • for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra vår side
 • uredelig feilaktig fremstilling 
 • ethvert annet ansvar som etter loven ikke kan begrenses eller utelukkes 
 • Med forbehold om dette, hvis du er forbruker og ikke bedriftsbruker, skal vi ikke under noen omstendigheter være ansvarlig overfor deg for eventuelle forretningstap, og hvis du er bedriftsbruker, skal vi ikke under noen omstendigheter være ansvarlige overfor deg for noen som helst indirekte tap eller følgetap, eller for noe tap av fortjeneste, inntekt, kontrakter, data, goodwill eller andre lignende tap, og alt eventuelt ansvar vi har for tap som påføres deg, er strengt begrenset til tap som med rimelighet kunne forutses. 

Med forbehold om det ovenstående påtar ikke Eieren seg noe ansvar for: 

 • Skade eller tap av enhver art på maskinvaren på datamaskinen din som følge av virus, ormer, trojanere eller andre skadelige elementer. 
 • Skader eller tap av enhver art som du kan oppleve på grunn av feil avbrudd i telenettet som gjør at nettstedstjenestene som tilbys, blir suspendert, kansellert eller avbrutt. Du erkjenner at tilgang til nettstedet krever tjenester fra tredjeparter som er utenfor Eierens kontroll (f.eks. telenettverksleverandører), og at Eieren ikke er ansvarlig for påliteligheten, kvaliteten, kontinuiteten eller driften av slike tjenester, samt at Eieren ikke er ansvarlig for å garantere at tjenesten er tilgjengelig. 
 • Disse vilkårene gir ikke rettigheter til noen tredjepart. 
 • Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene skulle bli erklært ugyldige, vil den aktuelle bestemmelsen bli erstattet eller fjernet. Dette vil ikke under noen omstendigheter påvirke gyldigheten av de resterende bestemmelsene i disse vilkårene.
 • Disse vilkårene og eventuelle andre krav som oppstår mellom partene i forbindelse med disse, skal reguleres av lovene i England.
 • Eventuelle konflikter som springer ut av disse vilkårenes gyldighet eller oppfyllelse, tolkningen av dem eller brudd på bestemmelsene i dem, skal behandles i domstolene i Spania.
   

Tilbake til toppen