Skip to main content

You are browsing in Orona Norge (NO) Change your location

Orona Ideo

Orona Ideo er økosystemet som samler alle aktørene som er involvert i vårt innovasjonsnettverk på ett sted – selskap, universiteter og forskningssentre – og fremmer en større utveksling av kunnskap og ideer som til slutt ender opp som resultater.

Orona Ideo symboliserer Oronas fremtidsvisjon: En modell som bygger på konstant innovasjon som metode for å sikre langsiktig bærekraft i virksomheten.

Samarbeidende innovasjonsmodell

Samarbeidet mellom de tre enhetene danner et fellesskap for bruk av teknologi i mobilitetssektoren og en forbedring og omdannelse av bedrifter og samfunn.

Bedriften

ikon for nærhet

Forskningssenter

innovasjonsikon

Universitet

fellesskapsikon

 

Stedet der vi bruker fantasien

Orona Ideo er, sammen med vårt produksjonsanlegg, hovedkvarteret der de avgjørende verdiene som definerer Oronas strategi eksisterer. Dette stedet er mye mer enn en samling installasjoner, det er en plass hvor hver enkelt idé eller prosjekt kan vokse og slåes sammen. 

 

Orona Zero

Orona Zero
Strekker seg mot det høyeste
med bena plantet på bakken

Orona Zero-bygningen som huser vårt hovedkontor. En bygning som er inspirert av sirkelen, et fast innslag i Oronas merkevareimage. Byggets arkitektur formidler eleganse og styrke, men med en utvetydig assosiasjon til vår virksomhet, vertikal bevegelighet.

Et sted som er designet for å huse nye arbeidsformer som er nødvendige for å svare på fremtidens utfordringer. En plass med følelser og opplevelser som utgjør Orona-ånden.

Orona Fundazioa

Orona Fundazioa. Den menneskelige siden av Orona.

Den representerer den mest menneskelige siden ved Orona, der man ikke bare prøver å tjene menneskene som er en del av organisasjonen, men også samfunnet i sin helhet. I rollen der man skal stå til tjeneste for Orona, er stiftelsen selve bærebjelken i utvikling for alle menneskene som tilsammen utgjør Orona.

Stiftelsen har som mål å skape et møtested for pedagogiske, sosiale, sportslige, kulturelle, sosioøkonomiske og institusjonelle aktører, med mål om å fremme samfunnsutviklingen.

Det er den mest åpne plassen i Orona Ideo og inneholder ulike bruksområder som samsvarer til stiftelsens formål.
Denne bygningen rommer en rekke felles fasiliteter for hele Orona Ideo, som kafeteria/restaurant, auditoriet og biblioteket.

Orona A3 Research

A3 Research. Energien som vil løfte oss inn i fremtiden

Det er et avansert bygg designet for utvikling av helhetlige energiprosjekter i innovasjonsnettverket. A3 Research som utelukkende er rettet mot forskning på dette området, er et bevis på dens strategiske betydning. G3A-prosjektet er et tydelig eksempel på Oronas langsiktige satsing på forskning på systemer for energiregenerering og -lagring for å oppnå maksimal energieffektivitet i heiser.

Tilbake til toppen