Skip to main content

You are browsing in Orona Norge (NO) Change your location

Orona Foundation

Å bidra til sosial velferd
kommer innenfra

Orona Foundation er en ideell organisasjon, som er forpliktet til det samfunnet den er en del av.
Målet er å skape en møteplass med pedagogiske, sosiale, kulturelle og sosioøkonomiske aktører, for å dele kunnskap og erfaringer, for på den måten å fremme samfunnsutviklingen.

ideo

Vårt kall

Vi fremmer utviklingen av mennesker


Utdanning og satsing på kontinuerlig opplæring er avgjørende for at samfunnet vårt skal fortsette å utvikle seg. Orona fortsetter å satse på samarbeidsmiljøer som det beste verktøyet for å generere og dele kunnskap.

Orona Ideo er det fysiske økosystemet som er skapt for å fremme et kunnskapsnettverk som inkluderer universiteter , teknologisentre og bedrifter.

Markedet i Toulouse

Vårt kall

Vi fremmer utviklingen av våreomgivelser


Vi fremmer og samarbeider med sikte på fremgang for hele samfunnet . Vi utfører aktivitetene våre i nærmiljøet med en langsiktig samarbeidsvisjon:

  • Etablere samarbeidsrelasjoner med internasjonale, nasjonale, regionale og lokale institusjoner så vel som med offentlige forvaltninger.
  • Bygge forbindelser med universitetsmiljøer ved å utvikle prosjekter med unike egenskaper i Orona Ideo-miljøet.
  • Bidra til å skape velstand i nærmiljøet, få røtter i samfunnet på lokalt nivå og fremme utvikling.

Orona Ideo

Et økosystem for å skape kunnskap i et samarbeidsmiljø

Universitet

Vi utvikler forskningsaktiviteter gjennom hele verdikjeden vår: produkter, prosesser eller tjenester

ideo

Teknologisentre

Gjennomføre felles prosjekter og studier innen nøkkeldisipliner i vår verdikjede

ideo

Bedriften

Det er Orona-gruppens bedrifts- og forskningshovedkvarter

ideo

Våre bidrag til en bedre verden

bonde med kyr

Sosial økonomi

Diametro200:
En etisk og bærekraftig ernæringsmodell

Oronas ernæringsmodell i Ideo er basert på lokale og sesongbaserte matvarer som er produsert mindre enn 200 km fra hovedkontoret vårt.
Med dette gir vi sunn og næringsrik mat til våre ansatte og til alle menneskene som besøker oss.
Denne ernæringsmodellen kjennetegnes ved at det er en drivkraft som skaper utvikling for bygdene og sosial innvirkning gjennom et bærekraftig initiativ som bygger på lokal sysselsetting. På denne måten tar vi vare på gårdbrukere, bønder og fiskere, og tilpasser oss det som jorden og havet til enhver tid har å tilby.

Kjøkkenansatte i Orona Ideo

Sosialt samhold

Et middel for sosial innovasjon


Gjennom vår proaktive bidragsmodell utvikler vi aktiviteter i samarbeid med sosiale aktører, og bidrar med ressurser som:

  • overføring av infrastruktur,
  • menneskelig kapital,
  • relasjonsevne og
  • økonomiske ressurser.

Gjennom Orona Foundation utfyller vi de økonomiske bidragene vi gir som et kooperativ underlagt kriteriene til vårt sosialutvalg.

ideo

Utdanning og opplæring

Likeverd og kvalitet

Vi har forpliktet oss til å bruke samarbeidsmiljøer som en måte å skape kunnskap på, og alltid sikre at denne utdanningen er likeverdig og av kvalitet.
Vi samarbeider aktivt med universiteter og teknologisentre som deler vår visjon med sikte på å fremme denne modellen.

Campus på Orona Ideo campus er vert for 2 bachelorgrader og 3 mastergrader i ingeniørfag.

chillidaleku-hagen med skulpturen på jakt etter lyset av Eduardo Chillida

Kultur og sport

Forankret i verdier

Innenfor rammen av Orona Foundations satsing på kunst og kultur opprettholder vi et nært forhold til Chillida Leku-museet, som vi har gjennomført aktiviteter med, som Osasun Leku-prosjektet eller sponsingen av restaureringen av skulpturen «På jakt etter lyset».

Bildet Høflighetsarv av Eduardo Chillida og Hauser & Wirth. © Zabalaga Leku. San Sebastian, VEGAP, 2020. Foto: Mikel Chillida

To remonte-spillere foran hovedkvarteret til Orona

Kulturarv

Remonte, kulturarv
 

Denne varianten fra Navarro-Guipuzcoan-området praktiseres kun på to baner , en i Galarreta som ligger foran Orona Ideo og en i Euskal Jai Berri i Huarte-Pamplona.
Remonte er en av de mest spektakulære varianten av den baskiske sporten pelota, der man bruker en kurv som krever en spesiell teknikk med stor hastigheten, der man slår ballen med kurven i håndhøyde og får ballen til å presse seg gjennom kurven og komme ut gjennom spissen.

Rekonstruksjon av Albaola-skipet

Immateriell kulturarv

Albaola-prosjektet


Dette prosjektets oppgave er å ta vare på den maritime verden som spilte hovedrollen i et av de store kapitlene i den generelle maritime historien, gjennom gjenoppretting historisk skipsbygging og epokens maritime teknologi.

Tilbake til toppen