Skip to main content

You are browsing in Orona Norge (NO) Change your location

Oronas forpliktelse

Orona, comprometida con el mediaombiente

En etisk og bærekraftig styringsmodell
 

Vår styringsmodell bygger på etiske verdier.
Det er en modell for et bærekraftig og inkluderende samfunn som fremmer det sosiale og kulturelle initiativ.

Selskapets,
verdier, merkevarens verdier
 

Vår strategi og vår virksomhet er i tråd med de universelle prinsippene i FNs Global Compact og fremmer bærekraftsmålene (SDGs). 

formål

Formålet vårt
er vår guide

Vi øker tilknytningen mellom mennesker ved å korte ned avstander.
Ved å bevege oss sammen mot fremtiden vil vi kunne forbedre nåtiden.

Forpliktelsene
som beveger oss

Vi satser på en mer bærekraftig og balansert fremtid.
En fremtid der mennesker, samfunnet og planeten er i sentrum for våre forpliktelser .

Ods en inglés

Folk som
betjener folk

Bærekraftmålene 3 og 8

Vi er et team med mennesker som betjener mennesker . Vi er en del av vårt sosiale forretningsprosjekt og selskapets suksess er vår suksess.

Ods en inglés

Et samfunn som er mer
støttende
og rettferdig

Bærekraftmålene 5 og 10

Endring starter innenfra.
Hos Orona tar vi vare på våre medarbeidere ved å fremme likeverd , mangfold og ved å sikre kvalitet i arbeidslivet i samsvar med våre samarbeidsprinsipper.

Bærekraft,
en del av vårt DNA

 ODS 7-EN   ODS 11-EN   ODS 13-EN

 

Vi innoverer med ansvar for å nærme oss en fremtid som er mer bærekraftig og denne forpliktelsen fører oss til en kontinuerlig forbedring i utviklingen av våre produkter og tjenester.

Fordi innovasjonen må være bærekraftig.

Vi har redusert strømforbruket med nesten 75 %.

Hos Orona jobber vi på en ansvarlig og bærekraftig måte gjennom hele verdikjeden, vi designer mobilitetsløsninger med forpliktelse overfor miljøet og som fremmer utviklingen av en sirkulær økonomi.

Icono-Huella-de-carbono-CO2

Organisasjonens karbonfotavtrykk

Som en del av vår forpliktelse til bærekraft, har vi sertifisering for karbonfotavtrykk i henhold til ISO 14064 og gjennomfører tiltak for åpenhet angående utslipp av klimagasser fra virksomheten vår.
På denne måten påtar vi oss en årlig forpliktelse om å redusere utslippene fra virksomheten.

Miljøvaredeklarasjon

Våre Orona Next-modeller har miljøvaredeklarasjoner (EPD – Environmental Product Declaration) som er sertifisert i henhold til standarden ISO 14025. Velg den løsningen som passer best for anlegget ditt og last ned informasjon om miljøytelsen for produktene våre, basert på en livssyklusanalyse (LCA) som er utført i henhold til økodesign-standarden ISO 14006.

""

Økodesign

Vår organisasjons forpliktelse til miljømessig bærekraft gjorde Orona til det første heisselskapet i verden som oppnådde økodesign-sertifikatet ISO 14006.

På denne måten, under designfasen og ved bruk av økoindikatorer, blir miljøkonsekvensene av produktet vurdert svært grundig, mulige miljømangler rettes opp. Vi søker alltid en forbedring i samlet miljøpåvirkning, med hensyn til hele livssyklusen til produktet.

Tilbake til toppen