Skip to main content

You are browsing in Orona Norge (NO) Change your location

Retningslinjer for personvern

I samsvar med gjeldende personvernlovgivning informerer vi deg om at personopplysningene du har oppgitt, vil bli behandlet i henhold til vilkårene som er angitt nedenfor.

Denne policyen skal være gjeldende for operasjoner og aktiviteter som utføres av alle Orona Group-selskaper. Den uttømmende identifikasjonen av selskapene i Orona Group er inkludert på dette nettstedet.

For den som er samordnet, er datakontrolleren av hans / hennes personopplysninger det lokale selskapet til Orona Group (heretter ORONA) med det han / hun har eller har hatt et forhold.  

For forhold relatert til databeskyttelse kan vedkommende kontakte ved å bruke følgende informasjon:
Orona Corporación
Orona Ideo
Jauregi bidea s/n, 20120 Hernani (Gipuzkoa) Spain
943336600
gdpr@orona-group.com

FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN
ORONA kan behandle personopplysningene dine på det rettslige grunnlaget og for formålene som er angitt nedenfor:

Behandling av opplysninger om ORONAs kunder

 • Administrering, inngåelse, oppfyllelse og kontroll av kontraktsforholdet mellom deg og ORONA når et slikt forhold er etablert. Det nevnte formålet omfatter også nødvendig behandling for å kunne levere tjenester innen teknisk support, organisering av eventuell opplæring, nødvendige aktiviteter knyttet til gjeldsinnkreving, svar på klager, respons ved hendelser, i forbindelse med krav, og for at ORONA skal kunne analysere kvaliteten på tjenestene som leveres.
 • Samtaleregistrering i forbindelse med eventuelle nødsituasjoner som kan oppstå inne i heisene, basert på ORONA sin berettigede interesse i å sikre overholdelse av kontraktsforholdet som er inngått med kundene.
 • Basert på selskapets berettigede interesse i å tilby deg en mer komplett tjeneste og øke brukertilfredsheten kan ORONA sende deg kommersiell kommunikasjon og/eller invitasjoner til arrangementer knyttet til produktene og tjenestene du har kjøpt. Basert på selskapets berettigede interesse i å markedsføre selskapets arrangementer kan ORONA innhente bilder fra slike arrangementer og inkludere dem i publikasjoner knyttet til dette. 

I alle tilfeller kan du velge å utøve dine rettigheter til å protestere iht. vilkårene som er fastsatt i dette punktet.

Behandling av opplysninger om ORONAs leverandører

 • Administrering av eventuell kundekontroll og forskriftsmessige risiko- og complianceundersøkelser i forkant av kontraktsinngåelse, der det er nødvendig, basert på ORONA sin berettigede interesse i å håndtere selskapsrisikoene våre, samt sikkerhetsforpliktelser eller overholdelse av juridiske forpliktelser som er gjeldende i denne forbindelse.
 • Administrering, inngåelse, oppfyllelse og kontroll av kontraktsforholdet mellom deg og ORONA når et slikt forhold er etablert.
 • I tillegg kan ORONA, basert på dets berettigede interesse i å sikre lojaliteten til sine leverandører, sende deg informasjon knyttet til ORONA sine produkter og tjenester. Basert på selskapets berettigede interesse i å markedsføre selskapets arrangementer kan ORONA innhente bilder fra slike arrangementer og inkludere dem i publikasjoner knyttet til dette.  
   

Du kan utøve din rett til å protestere iht. vilkårene som er fastsatt i dette punktet, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

Besøkendes personopplysninger

Administrering av det kontraktsmessige og/eller kommersielle forholdet med ORONA, basert på dets berettigede interesse i effektiv administrering av slike forhold.

Videoovervåkning og adgangskontroll

For å utføre den nødvendige behandlingen for å styre adgangen til ORONA sine lokaler, og ta opptak ved å installere videoovervåkningskameraer på adgangspunkter, utelukkende for det formålet (og basert på ORONA sin berettigede interesse i dette) å ivareta sikkerheten til personer, eiendeler og materialer i sine lokaler.

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
ORONA skal lagre opplysningene så lenge kontraktsforholdet med deg varer, eller så lenge det er nødvendig for å utføre den aktuelle behandlingen, og innenfor den obligatoriske tidsfristen eller lovbestemte foreldelsesfristen som er fastsatt i gjeldende lovgivning.

Opptakene og informasjonen knyttet til adgang til lokalene lagres i en periode på én måned fra tidspunktet dette samles inn / tas opp, og blir deretter slettet, med mindre fortsatt lagring kreves for å bruke det som bevis på atferd som krenker integriteten til enkeltpersoner, eiendom eller lokaler.

MOTTAKERE AV OPPLYSNINGENE OG INTERNASJONALE OVERFØRINGER

Opplysningene dine kan videreformidles til andre selskaper i konsernet ORONA er del av, på grunnlag av berettiget interesse, som dølge av behovet selskaper har for å ha interaksjon og kommunisere med hverandre for å lykkes med virksomheten (interne markedsføringsformål), og til relevante offentlige organer hvis det finnes en rettslig forpliktelse til dette. 

I tillegg kan andre konsernselskaper for å sentralisere administrasjonen av kontraktsforholdet og leverandørene av IT- og/eller teknologitjenester, sikkerhetsselskaper, telefonsentre, juridiske rådgivere og selskaper som organiserer arrangementer, få innsyn i personopplysningene dine, og har da rollen som databehandlere. 

ORONA kan gjennomføre internasjonale overføringer av personopplysningene dine til konsernselskaper og/eller tjenesteleverandører utenfor EØS. Dersom overføringen ikke er underlagt et beskyttelsesnivå som tilsvarer gjeldende lov for ORONA i Europa, skal ORONA påse at tilsvarende sikkerhetstiltak er implementert ved bruk av EUs standardkontraktsvilkår.
Du kan få mer informasjon om dette ved å sende en e-post til gdpr@orona-group.com.

RETTIGHETER
Du kan utøve følgende rettigheter: 

 • Rett til innsyn i personopplysningene dine for å finne ut hvilke personopplysninger som behandles, og behandlingsaktivitetene som utføres med de aktuelle opplysningene. 
 • Rett til retting av unøyaktige opplysninger.
 • Rett til sletting av personopplysningene dine.
 • Retten til å protestere, dvs. be om at personopplysningene dine ikke skal behandles, basert på grunner knyttet til din personlige situasjon.
 • retten til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine (dvs. hvis du hevder at personopplysningene dine ikke er nøyaktige eller korrekte, kan du be om at behandlingen begrenses mens vi undersøker saken)
 • rett til dataportabilitet, dvs. å motta personopplysningene du har gitt i et vanlig brukt og maskinlesbart format, og å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

For å utøve disse rettighetene kan du sende en e-post til gdpr@orona-group.com. Når forespørselen er mottatt, vil du bli informert om eventuell ytterligere informasjon eller dokumentasjon som må oppgis for å utøve rettighetene dine i den grad det kreves for å besvare forespørselen.

Du kan også sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten for databeskyttelse, særlig hvis du ikke er fornøyd med i hvilken grad du har fått utøve rettighetene dine.

Tilbake til toppen