Skip to main content

You are browsing in Orona Norge (NO) Change your location

Nettstedets tilgjengelighet

Nettstedets tilgjengelighet
Nettstedets tilgjengelighet indikerer muligheten til å få tilgang til nettstedet og dets innhold for flest mulig mennesker, uavhengig av nettleserkontekst eller funksjonshemming.

Med nettleserkontekst forstås enheter, nettlesere, hastighet på internett-tilkobling, periferiutstyr, nettleser- eller utstyrskonfigurasjon, miljøforhold osv.
Funksjonshemming betyr syns-, hørsels-, motorisk eller kognitiv svikt.

Forpliktelseserklæring
Av den grunn har vi hos Orona utviklet et nettsted som sikrer at tilgjengeligheten til innholdet er i samsvar med retningslinjene for tilgjengelighet som er etablert av arbeidsgruppen WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai) som tilhører W3C (Konsortium for World Wide Web).
Bruken av nettstandarder som er etablert av W3C, gjør at nettstedet kan vises riktig på forskjellige enheter og plattformer, i tillegg til at det skrives ut på en adekvat måte.

Tilbake til toppen