Skip to main content

You are browsing in Orona Norge (NO) Change your location

Hvorfor Orona?

personer

Fordi vi kun er i stand til å gjøre ting ut ifra nærhet. Nærheten til et unikt fellesskap som har et felles mål: Å kunne redusere ned på avstander.

Vår arv

60
år med erfaring
+5700
personer

Vi hjelper vårt sosiale forretningsprosjekt ved å fortsette å vokse bærekraftig på europeisk og internasjonalt nivå.

Grunner til å bli med
i Orona

vennegjeng

Vi er et fellesskap

Vi er en aktiv del av samfunnet som vi betjener ved å tilby en viktig tjeneste, å ta vare på og bevare mobilitetsløsningene som gjør det mulig for millioner av mennesker å nå sine destinasjoner og målene de har satt seg.

Oss som utgjør Orona bygger vår egen fremtid basert på engasjement fra hele konsernet, hvor selskapets suksess beror på felles innsats.

Orona-ingeniør

Alltid i nærheten
av deg

I en stadig mer teknologisk verden er forbindelsen mellom mennesker, nærhet og menneskelighet verdier som er mer nødvendige enn noen gang.

Av den grunn er formålet vårt å bringe mennesker sammen, kutte ned på avstander mellom arbeidsteamene våre, slik at vi alle bidrar til det samme målet.

Fra første dag vil du møte støtteprogrammer og avanserte arbeidsmetoder som oppmuntrer til samarbeid og samhandling.

Vedlikeholdstekniker hos Orona

Stig til toppen

Ønsker du personlig og profesjonell utvikling i et globalt konsern som er en europeisk leder innenfor heissystemer?

Vi deler et kompetansesystem som forsterker Oronas verdier og fungerer som grunnlag for personlig og faglig utvikling, og vi implementerer opplæringsstrategier for å utvikle deg i din profesjonelle karrière.
For å gjøre dette vil du få den nødvendige opplæringen gjennom vårt Orona University .

ideo

Når du er sammen med Orona,
kommer du dit du vil

Kom og møt konsernet med størst produksjonskapasitet av komplette heiser i Europa og som har tilstedeværelse i mer enn 100 land rundt om i verden, takket være innsatsen fra alle menneskene som bidrar til suksessen til en modell basert på amarbeid og samhandling.

Et konsern der våre ingeniør- og innovasjonsteam innoverer, utvikler og produserer vår egen teknologi.

Bli en del av en inkluderende og bærekraftig gruppe. Orona Ideo, selskapets hovedkvarter, er virkelig et eksempel på en Smart City og et sted hvor teknologisenter, universitet og bedrift blandes sammen, og skaper et perfekt økosystem for å generere ideer, skape og innovere.

Et prosjekt
i konstant utvikling

Hos Orona utvikler vi hele tiden prosjektet vårt for å tilpasse det til menneskene som danner samfunnets verdier.

Bli med i Orona, målet gjør at det er verdt det

 

orona-tekniker tar med musikk til datteren

Vi tilpasser oss til deg

Vi tilbyr attraktive økonomiske betingelserog et sunt arbeidsmiljø med fleksible tiltak som legger til rette for balanse mellom privatliv og arbeidsliv.

Team i Orona under en opplæring om et produkt

Vi forplikter oss til en stabil ansettelse med kvalitet

Vi tilbyr en utviklingsmodell som legger til rette for mobilitet mellom områder, enheter og land, og fremmer stabile arbeidsforhold med kvalitet som sammen med opplæring er viktige elementer i utviklingen av din langsiktige yrkeskarriere.

Orona-ansatt på telefonen

Likeverdige muligheter

Vi tilbyr likeverdige utviklingsmuligheter for alle menneskene som er en del av teamet vårt, noe som muliggjør utviklingen av din profesjonelle karrière.

Teammøte hos Orona

Deltakelse og tillit

Vær en del av en deltakende og åpen organisasjon der din mening teller.

Bli med i en intern deltakelsesmodell som gjør flytende kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen mulig, og som legger til rette for et miljø der du kan uttrykke deg selv med tillit.

Vi ser etter folk som er

Jeg er veldig glad for samholdet i gruppen og mener det er en suksess faktor for å utvikle Orona videre i fremtiden.

Send din CV

Vi foreslår at du legger ut på en reise full av nye utfordringer.
Blir du med? Sluttmålet er verdt det.

Vi ønsker å møte deg

Tilbake til toppen