Skip to main content

You are browsing in Orona Norge (NO) Change your location

Vi legger ÁVIT-A til våre mobilitetsløsninger

ÁVIT-A er det integrerte industrialiserte byggesystemet til Avintia Group.

11 Feb 2021

Vi legger ÁVIT-A til våre mobilitetsløsninger

Orona er det ledende selskapet innenfor produksjon og installasjon av heiser i Spania, og det femte største europeiske konsernet innen vertikal bevegelighet.

Innlemmingen av Orona i ÁVIT-A-systemet gir en tilpasset løsning for hele verdikjeden for heiser med filosofien om industrialisert konstruksjon, og har som mål om å optimere den tilgjengelige plassen, brukeropplevelsen i heisstolen og sikkerheten ved bruk av heisen.

ÁVIT-A, med sitt integrerte industrialiserte byggesystem, endrer paradigmen i bransjen, og gir opphav til en ny prosess basert på et økosystem med innovasjon og samarbeid mellom ledende selskaper i bransjen, med sikte på at nesten 100 % av de strukturelle konstruksjonselementene skal være industrialiserte.

Orona, det ledende selskapet innen mobilitet for mennesker i bygninger, slutter seg til ÁVIT-A, Avintia-gruppens integrerte industrialiserte konstruksjonssystem, for å integrere sine løsninger for vertikale bevegelser, optimalisering av tilgjengelig plass, brukeropplevelse og sikkerhet ved bruk av heis i dette økosystemet for innovasjon. Den tilpassede løsningen bidrar til programmet med et utvalg med girløse heiser som har en kapasitet på opptil 8 personer, full tilgjengelighet for personer med fysiske funksjonsbegrensinger og utstyrt med program for felles nedstigning der heisen stopper ved tilkalling på vei ned (ikke opp) samt krav til takhøyde i toppetasjen på 3000 mm. Dette innebærer en reduksjon i installasjonstid takket være moduloppbyggingen, noe som er helt i tråd med AVIT-A-filosofien. Dette speiler begge selskapers forpliktelse til industrialiseringen av byggebransjen, noe som får større betydning for hver dag som går og som representerer fremtiden for denne bransjen i Spania.

To av de fremste fordelen ved ÁVIT-A er besparelser av tid og kostnader, og løsningen fra Orona oppnår begge disse ved å redusere oppføringstiden

ÁVIT-A er Grupo Avintias helhetlige industrialiserte byggesystem, som kobler sammen prosessen fra design og produksjon til montering ved å bruke de mest innovative teknikkene og integrering av løsninger som er spesielt utviklet av partnere for de ulike prosjektene, i produksjonskjeden og ved montering. Dette systemet kommer til å føre til et paradigmeskifte i bransjen med en ny industriell byggeprosess som bygger på et økosystem med innovasjon og samarbeid, med sikte på at nesten 100 % av de strukturelle elementene i byggingen skal være industrialiserte, det vil si at de settes sammen i fabrikk eller ankommer byggeplassen for å bli montert der.

Direktøren for Orona MadridLuis Miguel Roldán, påpeker at Orona slutter seg til ÁVIT-A «for å bidra med all sin kunnskap og erfaring gjennom mer enn 55 år, og dermed foreslå tilgjengelige, mer tilpassede og innovative vertikale heisløsninger til ÁVIT-A-økosystemet, med en målsetting om å bidra til industrialiseringen av bygg og anlegg i vårt land. Vi setter vår teknologiske innovasjon, som er aktuell og fleksibel, i menneskenes tjeneste, og bringer dem nærmere hverandre og forkorter avstander».

José Ignacio Estebandaglig leder for Avintia Industrial, bekrefter på sin side at integreringen av Orona i ÁVIT-A «er fantastiske nyheter, siden de står for en banebrytende løsning gjennom generasjonen med Orona 3G X10-heiser, som gjør det mulig å optimalisere monteringen». «To av de fremste fordelene med ÁVIT-A er besparelser i tid og av kostnader, og løsningen fra Orona oppnår begge deler ved å korte ned oppføringstiden», legger han til.

Om Orona

Orona er et ledende europeisk konsern innen vertikal bevegelighet . Orona gir sine kunder verdi gjennom sitt utvalg av produkter og tjenester som dekker design, produksjon, installasjon, vedlikehold, modernisering, rehabilitering og utskifting av heiser og rulletrapper i alle markedssegmenter.

Gjennom sin fleksible og aktuelle innovasjon omfavner dens vertikale transportløsninger banebrytende teknikk innenfor håndtering av menneskers mobilitet, optimalisering av tilgjengelig plass, brukeropplevelse og sikkerhet ved heisbruk. Organisasjonens forpliktelse til miljømessig bærekraft gjorde Orona til det første heisselskapet i verden som oppnådde ISO 14006-sertifikatet for økodesign. Dens organisasjon, som er forpliktet til menneskene, består av et team på 5400 fagfolk, med tilstedeværelse i 12 europeiske land med operasjoner gjennom hele verdikjeden i heisbransjen. Produksjonsanleggene har størst produksjonskapasitet for komplette heiser i hele Europa, hvor vi har en flåte på 250 000 installerte heiser. 1 av 10 nye heiser i Europa er fra Orona.

Orona er til stede i mer enn 100 land rundt om i verden gjennom et omfattende nettverk av kvalifiserte distributører. Omsetningen når 800 millioner euro. 

Om Avintia Industrial

Avintia Industrial er innovasjons- og utviklingsavdelingen til Grupo Avintia, et ledende industrikonsern innenfor bygg- og anlegg i Spania. Avintia Industrial skaper og fremmer nye forretningsområder, produkter og tjenester, for å gjøre integrerte og spesifikke løsninger tilgjengelige for markedet som et svar på utviklingen av miljøet og samfunnet, og er en fanebærer for moderniseringen av bransjen innenfor rammen av industrialisering 4.0 med optimalisering av prosesser og resultater, og med kontinuerlig innovasjon som en uunngåelig mantra.

ÁVIT-A er en del av Avintia Industrial, et integrert system for en industrialisert byggebransje, som kobler sammen prosessene med design og produksjon til monteringen, gjennom å bruke de mest innovative teknikkene og integrere løsningene som spesifikt er utviklet av partnerne for prosjektene innenfor verdikjeden. Med utvikling av en ny samarbeidende byggeprosess basert på innovasjon og kvalitet, genereres FoU i et økosystem med ledende merkevarer i sine respektive bransjer.

Tilbake til toppen