Skip to main content

You are browsing in Orona Norge (NO) Change your location

Orona den ledende internasjonale messen for løftesektoren.

Orona har benyttet den ledende fagmessen i løftesektoren i den tyske byen Augsburg til å møte sine internasjonale kunder og presentere sine nyeste innovasjoner.

27 Oct 2023

Orona in Interlift 2023

Orona, den femte største europeiske aktøren innen vertikale mobilitetsløsninger for mennesker, har nok en gang deltatt på den internasjonale fagmessen Interlift 2023, som de har deltatt på i 25 år. Dette anerkjente arrangementet, som finner sted annethvert år, er møteplassen for de nyeste fremskrittene innen løftebransjen. I år etter år har Orona vist frem sine innovative løsninger og produkter på messen og fått nye kunder til å legge merke til dem. I denne utgaven presenterte Orona de siste nyhetene i Orona Next, selskapets plattform med produkter og tjenester rettet mot alle markedssegmenter. Løsningene som inngår i plattformen, dekker de siste fremskrittene innen personløftere og garanterer en optimal brukeropplevelse. 

Orona Next søker dermed å imøtekomme behovene, både nåværende og fremtidige, til alle typer kunder og markedssegmenter gjennom en struktureringsmodell som består av seks serier (Essentia, Smart, Smart+, Flex, Cargo og Rise), som tilbyr en reiseopplevelse som er tilpasset alle typer bruk, med effektiv og optimalisert plassutnyttelse. Plattformen består også av tre miljøer - Harmonia, Innova og Rinaccia - med overflater inspirert av henholdsvis natur, innovasjon og moderne arkitektur. Passasjerenes sikkerhet og komfort er sentrale elementer i Orona Next-plattformen, som muliggjør mer flytende vertikal mobilitet, noe som er i tråd med selskapets formål: å bringe mennesker sammen og forkorte avstandene som skiller dem. 

Løsnings- og tjenesteplattformen inneholder også verktøy som tar sikte på å gi kundene en opplevelse der de er de egentlige hovedpersonene. I tråd med dette tilbyr Orona kabinkonfiguratoren Orona Ambiences, der kundene kan velge de viktigste elementene som inngår i kabinens estetikk og gjøre den så personlig som mulig. 

Produkt- og  løsningerplattformen Orona Next er et strukturelt element i Orona EU 2030-prosjektet, som skal bidra til å styrke selskapets posisjon i Europa. I dag konstrueres og produseres alle Oronas løfteinnretninger utelukkende i Europa på kontinentets største produksjonsanlegg. 

Orona Next-plattformen er en fast forpliktelse til relevant, pragmatisk og bærekraftig innovasjon som fungerer som en spydspiss for å overføre selskapets differensierende verdi og styrke kunder og partnere i markedet. Løsningene selskapet viser frem, omfatter banebrytende teknikker for bærekraftig styring av vertikal mobilitet, optimalisering av tilgjengelig plass, brukeropplevelse og sikkerhet ved bruk av heisen. 

Orona har en egen 390 kvadratmeter stor stand på Interlift 2023 i hall 1, der selskapet tilbyr en komplett service til deltakere som er interessert i selskapet og dets løfteløsninger. Interlift er det viktigste møtet i løftebransjen i Europa, som startet tirsdag denne uken med over 500 utstillere fra 38 ulike land som møtes i Augsburg frem til 20. oktober.

Tilbake til toppen