Skip to main content

You are browsing in Orona Norge (NO) Change your location

Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen

I anledning den internasjonale kvinnedagen bekrefter vi i Orona vår forpliktelse til #denglobaleavtalen og 2030-agendaen for bærekraftig utvikling.

08 Mar 2021

Den internasjonale kvinnedagen

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen, og i disse utrolige tidene som vi lever gjennom, bekrefter vi i Orona vår forpliktelse til #denglobaleavtalen og 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, der #bærekraftmål5 slår fast likestillingen og gir kvinner og jenter styrke.

Med ordene til FNs generalsekretær, António Guterres, rammer covid-19-pandemien kvinner økonomisk og sosialt: De mister jobben i raskere tempo, de fleste av dem i den uformelle sektoren, de overtar omsorgen for familien og med innesperring øker antallet tilfeller av vold mot dem.

Av alle disse grunnene og mer enn noen gang er likestilling og kvinnenes rettigheter avgjørende for å sammen overvinne denne pandemien, for å kunne komme raskere tilbake og bygge en bedre fremtid for alle menneskene. 

Tilbake til toppen