Skip to main content

You are browsing in Orona Norge (NO) Change your location

En mer europeisk Orona

En mer europeisk Orona som løfter seg i et utfordrende år, og oppnår en omsetning på 799 millioner euro.

18 Jun 2021

Kooperativet klarer å stå imot under enormt vanskelige internasjonale omstendigheter grunnet covid-19, og opprettholder nivåene på salg og nye avtaler.

Orona konsoliderer den europeiske strategien med egen tilstedeværelse i 12 europeiske land. Et selskap på Malta og et annet i Portugal er de nyeste tilskuddene i prosjektet.

Orona, som er den femte største gruppen innen mobilitetsløsninger for mennesker i Europa, med base i Hernani (Gipuzkoa), holdt i dag sitt årsmøte for medlemmene i Ideo-hovedkvarteret. Under møtet, som ble holdt digitalt ved bruk av strømming, ble regnskapet for 2020 godkjent, og man gikk gjennom de prosjektene som selskapet arbeider med innenfor rammen av den strategiske planen for 2019-2022.

Tallene for Orona for 2020

Selskapets salg nådde 799 millioner euro, og man opprettholder praktisk talt resultatet fra året før under vanskelige omgivelser som var preget av den økonomiske og helsemessige krisen som kom på grunn av covid-19-pandemien. Under disse omgivelsene oppnådde Orona EBITDA på 138 millioner euro. På den annen side har investeringene i år nådd 16,3 millioner euro. Når det gjelder antall ansatte, avsluttet Orona året med å sysselsette samlet sett 5 471 arbeidere, et tall som til tross for krisen har økt sammenlignet med det foregående året.

Xavier Mutuberría, administrerende direktør for konsernet, forsikrer at «resultatene vi presenterer i dag er svært positive, siden vi har klart å opprettholde salg og omsetning i et så eksepsjonelt år som 2020, som var preget av covid-19 og global økonomisk nedgang, en prestasjon som var mulig takket være innsatsen og engasjementet fra alle i gruppen». Han legger videre til: «Hos Orona har vi vært i stand til å tilpasse oss til og å svare på de nye behovene hos kunder og sluttbrukere, og dette gjenspeiler seg i nye kontrakter og sosiale initiativer som har gjort det mulig for oss å utvikle vår samarbeidserfaring». 

 

Orona styrker sin internasjonale tilstedeværelse og forplikter seg til digitalisering

Året 2020 var også et år hvor Orona konsoliderte seg i Europa. Etter innlemmingen av de to selskapene i Malta og Portugal teller vi nå 12 land der vi som selskap innenfor vertikal bevegelighet har en omfattende tilstedeværelse som aktør gjennom hele verdikjeden. Disse nye selskapene er en del av Orona 2030-planen, året selskapet har satt seg som mål å være ledende i Europa, med målsatt omsetning på 1200 millioner euro og mer enn 7800 sysselsatte i organisasjonen.

På den annen side, og som en del av den digitale omformingsstrategien har Orona fokusert på å betjene kunder og brukerne med selskapets løsninger, samt på effektiviteten i operasjonen ei verdikjede for å løfte frem konkurranseevnen. I tråd med dette ble det inngått en avtale med Amazon Web Services (AWS), som gjør at Orona tar i bruk Cloud Computing-tjenesten, en tjenesteplattform for IT-infrastruktur som gir vekst og skalerbarhet på kort sikt, og som vil posisjonere selskapet i forkant av digitaliseringen gjennom aktuell innovasjon i betjeningen av mennesker.

Samfunnsansvar

I løpet av Årsmøtet har samvirkets samfunnsansvar blitt verdsatt, ettersom selskapet under det siste året fortsatte å tilby sine vedlikeholds- og assistansetjenester til tross for de vanskelige tidene både i Spania og Europa, og dermed bekreftet at man utfører en samfunnskritisk tjeneste. Alt dette bekrefter merkevarens formål om å bringe mennesker sammen ved å forkorte avstander, ved at man besvarer tusenvis av assistanseanrop og møter opp ved de mer enn 250 000 installasjonene som selskapet tar seg av.

I sitt sosiale arbeid har Orona Fundazioa også stått bak fremragende sosiale initiativer som matprosjektet Jakioro, som i samarbeid med de baskiske myndigheter gjorde det mulig å styrke primærsektoren ved å dele ut mer enn 222 000 matrasjoner i løpet av de verste månedene under pandemien, samt Osasun Leku-prosjektet, et samarbeid med Chillida Leku-museet. Gjennom dette samarbeidet ble det laget et program for å redusere stresset hos helsepersonell i form av en oppgavebok inspirert av skulpturer fra selve museet, takket være samarbeidsmidler fra Orona.

Dette året har også vært spesielt viktig for selskapet når det gjelder miljøforpliktelsene, oppnåelse av målet om reduksjon av karbonavtrykk, oppnåelse av miljøvaredeklarasjon i produktutvalget og at man har startet på veien mot en sirkulær økonomi ved bruk at metodikken med miljøfotavtrykk for bedriften, samt den nylige ratifiseringen av den Basque Green Deal med IHOBE (baskiske myndigheter).

Emblematiske prosjekter, nye utfordringer for Orona

Året ble avsluttet med viktige prosjekter som representerer nye tekniske og strategiske utfordringer for selskapet. I denne anledningen er det verdt å merke seg tildelingen av anbudet for Donostialdea Metro, et komplekst ingeniørarbeid som vil knytte Amara-bydelen sammen med sentrum og andre bydeler i San Sebastian, hvor Orona vil levere 14 toppmoderne tilkoblede heiser og 26 rulletrapper.

På den annen side har Orona vunnet anbudet om levering av 40 heiser til Brussels metro, hvor Orona har hatt tilstedeværelse siden 2010. Brussel-metroen er den mest brukte offentlige transportformen i den europeiske hovedstaden med en kapasitet på 163 millioner passasjerer per år, 69 stasjoner og mer enn 55 kilometer skinnegang. Det er derfor alle de installerte Orona-heisene er designet for å oppfylle de mest krevende trafikk- og brukskriteriene, og sikrer brukernes komfort og sikkerhet, samt universell tilgjengelighet for alle som bruker installasjonen. Orona vedlikeholder for tiden 190 enheter i metrosystemet i den europeiske hovedstaden. Orona-gruppen har et team på 300 personer i Belgia.

Om Orona

Orona er et ledende europeisk konsern innen vertikal bevegelighet. Det gir kundene verdi gjennom plattformen med produkter og tjenester som dekker design, produksjon, installasjon, vedlikehold, modernisering, rehabilitering og utskifting av heiser og rulletrapper i alle markedssegmenter.

De vertikale transportløsningene omfatter banebrytende teknologier som er innovative, pragmatiske og relevante og som brukes for å håndtere menneskers mobilitet, optimalisering av tilgjengelig plass, brukeropplevelser og sikker heisbruk. Organisasjonens forpliktelse til et bærekraftig miljø gjorde Orona til det første heisselskapet i verden som oppnådde ISO 14006-sertifikatet for miljøvennlig design, og selskapets hovedkontor var det første i Spania som ble klassifisert som et ekstraordinært innovasjonspunkt av BREEAM International.

Oronas organisasjonsmodell forplikter seg til menneskene. Arbeidsstokken på 5400 fagfolk i 12 europeiske land er aktivite over hele verdikjeden i heissektoren. Produksjonsanleggene har størst produksjonskapasitet for komplette heiser i hele Europa, hvor vi har en flåte på 250 000 installerte heiser. 1 av 10 nye heiser i Europa er fra Orona.

Takket være et omfattende nettverk av kvalifiserte distributører, er Orona til stede i over 100 land rundt om i verden. Ved utgangen av 2019 nådde man en omsetning på 799 millioner euro.

Tilbake til toppen