Skip to main content

You are browsing in Orona Norge (NO) Change your location

Veien mot europeisk konsolidering

Orona når en omsetning på €1 009 M og går videre i sin europeiske konsolidering med nye inkorporeringer.
Samvirkelaget øker salgstallet med 12,6 % sammenlignet med året før og har nå 6 111 ansatte

08 May 2024

Asamblea 2024

Orona, det femte europeiske konsernet innen vertikale mobilitetsløsninger for de som er basert i Hernani (Gipuzkoa), avholdt sin ordinære generalforsamling i dag. På møtet som ble holdt i hovedkvarteret til Orona Ideo, ble regnskapet for 2023 godkjent og samvirkelagets retning og de viktigste nøklene for de neste årene ble diskutert.

Oronas tall i 2023

Selskapets omsetning nådde 1 009 millioner euro i 2023, 12,6 % høyere enn året før, i et komplekst globalt scenario preget av ulike konflikter og sosioøkonomiske usikkerhetsmomenter. Orona hadde ved utgangen av året totalt 6 111 ansatte, et tall som har økt for fjerde år på rad.

I denne vanskelige situasjonen har Orona hatt en sterk vekst i EBITDA, som har økt til 143 millioner euro, noe som overgår tidligere år, og investeringene i dette regnskapsåret har vært på 64,1 millioner euro.

I en stadig mer komplisert global kontekst er kooperativet fast bestemt på å fortsette å forme et robust og konkurransedyktig samfunns- og forretningsprosjekt for å solid møte fremtidige utfordringer. I denne sammenhengen vil konkurranseevne fortsette å spille en nøkkelrolle takket være engasjementet til våre medarbeidere og vår satsing på innovasjon og digital transformasjon. Generalforsamlingen understreket til slutt at takket være konsernets kapasitet til å tilpasse seg og reagere, sammen med innsatsen til det menneskelige teamet, har vi vært i stand til å gjennomføre et helt eksepsjonelt regnskapsår som gjør oss sterke i stadig mer krevende omgivelser.

Orona UE 2030: Konsolidering av konsernet i Europa

Regnskapsåret 2023 markerte også et nytt skritt i konsolideringen av Orona i Europa, takket være inkorporeringen av selskapene Loire Ascenseurs og Automatismes Fermetures d'acces i Frankrike, MES Liften i Nederland, Scotec Lifts i Storbritannia, AK Aufzüge i Tyskland og Elevators Valencia i Spania. Konsernet har dermed 13 land og en total tilstedeværelse som aktør i hele verdikjeden. Disse nye inkorporeringene er også en del av Orona EU 2030-prosjektet, som har som mål å oppnå en omsetning på rundt 1 200 millioner euro i løpet av samme år og sysselsette 7 000 arbeidere i det europeiske området.

60-årsjubileum for Orona, S.Coop. og 10-årsjubileum for Orona Ideo

I år feirer samvirkelaget at det er 60 år siden Orona, S.Coop. ble grunnlagt, og derfor har det blitt arrangert et institusjonelt jubileumsarrangement og en festdag for Oronas medlemmer.

Samvirkelaget ønsket å feire sin seks tiår lange historie ved å fokusere på menneskene som gjennom hele Oronas historie har vært en del av organisasjonen, bidratt med sitt engasjement, og materialisert den arven som har gått i arv fra generasjon til generasjon. Orona feirer dette jubileet med blikket rettet mot fremtiden, med mål om å fortsette å konsolidere sitt sosioøkonomiske prosjekt i Europa og med en overbevisning om at medarbeiderne er og vil være nøkkelen til å fortsette å bygge fremtiden til samvirkelaget.

Dette jubileet faller også sammen med markeringen av Orona Ideos 10-årsjubileum. Et økosystem som ble født med et tydelig fokus på innovasjon og bærekraft, og som i dag er konsolidert som et symbol på Oronas samarbeidsmodell, og som viser en tydelig åpenhet og samspill med miljøet gjennom Orona Foundation.

Tilbake til toppen