Skip to main content

You are browsing in Orona Polska (PL) Change your location

Droga do europejskiej konsolidacji

Orona osiąga obroty w wysokości 1009 mln euro i dalej konsoliduje grupę w Europie, dołączając nowe spółki.
Spółdzielnia zwiększyła sprzedaż o 12,6% w porównaniu z rokiem poprzednim, a jej kadra pracownicza wzrosła do 6111 osób.

08 May 2024

Asamblea 2024

Orona będąca piątą co do wielkości europejską grupą dostarczającą rozwiązania w zakresie transportu pionowego osób, z siedzibą w Hernani (prowincja Gipuzkoa), odbyła dziś Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Na spotkaniu, które odbyło się w siedzibie firmy Orona Ideo, zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz omówiono kierunek rozwoju spółdzielni i jej główne cele na nadchodzące lata.

Orona w liczbach w 2023 r.

Wartość sprzedaży firmy w 2023 r. osiągnęła poziom 1009 mln euro, czyli o 12,6% więcej niż w roku poprzednim, a wszystko to pomimo złożonej sytuacji globalnej, naznaczonej różnymi konfliktami i niepewnością z punktu widzenia społeczno-gospodarczego. Orona zakończyła rok, zatrudniając łącznie 6111 pracowników. Należy podkreślić, że liczba ta wzrosła już czwarty rok z rzędu.

W tych trudnych warunkach Orona odnotowała duży wzrost EBITDA, który wyniósł 143 mln euro, przewyższając wyniki z poprzednich lat. Natomiast inwestycje w tym roku finansowym miały łączną wartość 64,1 mln euro.

W obliczu sytuacji globalnej, która z roku na rok staje się coraz bardziej skomplikowana, spółdzielnia nieustannie dąży do realizacji swojego celu, którym jest tworzenie solidnego i konkurencyjnego projektu społeczno-biznesowego, tak aby móc stawić czoła przyszłym wyzwaniom. W tym kontekście konkurencyjność, którą osiągamy dzięki wysiłkom naszych pracowników oraz naszemu zaangażowaniu w innowacje i transformację cyfrową, będzie nadal odgrywała kluczową rolę. Walne Zgromadzenie doszło do wniosku i wyraźnie podkreśliło, że dzięki zdolności grupy do adaptacji i reagowania, w połączeniu z wysiłkami naszego personelu, byliśmy w stanie zakończyć naprawdę wyjątkowy rok finansowy, będąc jeszcze silniejszymi w coraz bardziej wymagającym otoczeniu.

Orona EU 2030: konsolidacja grupy w Europie

Rok finansowy 2023 oznaczał także kolejny krok w konsolidacji firmy Orona w Europie dzięki dołączeniu następujących spółek: Loire Ascenseurs i Automatismes Fermetures d'Accès z Francji, M.E.S Liften z Holandii, Scotec Lifts z Wielkiej Brytanii, AK Aufzüge z Niemiec i Ascensores Valencia z Hiszpanii. W ten sposób grupa obejmuje już 13 krajów i jest obecna w całym łańcuchu wartości. Dołączenie nowych spółek jest również częścią projektu Orona EU 2030, którego celem jest osiągnięcie we wskazanym roku obrotów w wysokości około 1200 mln euro oraz zatrudnienia na poziomie 7000 pracowników w obszarze europejskim.

60. rocznica utworzenia Orona, S.Coop. oraz 10. rocznica utworzenia Orona Ideo

W tym roku spółdzielnia świętuje 60. rocznicę utworzenia Orona S. Coop. Z tej okazji zorganizowano firmową uroczystość, a także specjalne obchody dla członków Grupy Orona.

Spółdzielnia chciała uczcić 6 dekad swojej działalności, skupiając się na ludziach, którzy w całej historii firmy Orona byli częścią tej organizacji i wnosili swój wkład i zaangażowanie, budując dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie. Orona świętuje tę rocznicę z myślą o przyszłości, mając na celu dalszą konsolidację swojego projektu społeczno-biznesowego w Europie oraz z przekonaniem, że ludzie są i będą kluczem do dalszego budowania przyszłości spółdzielni.

Rocznica ta zbiega się również z obchodami 10-lecia działalności Orona Ideo. Ekosystem, który powstał z wyraźnym naciskiem na innowacje i zrównoważony rozwój, dziś jest symbolem modelu współpracy firmy Orona, który udowadnia niepodważalną otwartość i wzajemne powiązania ze środowiskiem poprzez fundację Orona Foundation.

Powrót do góry