Skip to main content

You are browsing in Orona Polska (PL) Change your location

Orona wykazuje postępy przez zacieśnianie więzi europejskich dzięki nowym przyłączeniom.

Współpraca w miejscowości Hernani zwiększyła swoje wyniki sprzedaży o 4,1% w porównaniu do roku poprzedniego i utrzymuje tendencję wzrostową w kwestii zamówień już czwarty rok z rzędu.

22 Jul 2022

Orona, piąta co do wielkości europejska grupa z siedzibą w Hernani (Gipuzkoa) zajmująca się rozwiązaniami w zakresie mobilności pionowej społeczeństwa, zorganizowała dziś doroczne Zgromadzenie Członków w San Sebastian. Podczas spotkania twarzą w twarz, które odbyło się na welodromie w Anoeta, zatwierdzono budżety z roku 2021 i dokonano przeglądu strategicznych priorytetów w obliczu obecnego trudnego kontekstu geopolitycznego.

Dane grupy Orona z roku 2021

W 2021 roku wartość sprzedaży osiągnęła 832 mln euro, przekraczając tym samym wynik z roku poprzedniego o 4,1%, a wszystko to na tle skomplikowanych skutków społeczno-ekonomicznych wynikających z pandemii oraz napięć w łańcuchach dostaw, które doprowadziły do wzrostu cen surowców, energii, kosztów logistyki i półprzewodników. W tym trudnym kontekście Orona osiągnęła EBITDA na poziomie 139 mln euro, przekraczając poprzednie lata.

Ponadto inwestycje firmy w tym roku wyniosły 26,6 mln euro, co stanowi wzrost o 63% w stosunku do roku ubiegłego. W kwestii liczby osób zatrudnionych, Orona zakończyła rok umowami z łącznie 5507 pracownikami, co pomimo kryzysu zwiększyło się czwarty rok z rzędu.

Jak powiedział Aitor Azkarate, dyrektor generalny grupy, „w obliczu globalnego kontekstu, który z roku na rok staje się coraz bardziej skomplikowany, jesteśmy przekonani, że niezbędne jest dalsze opracowywanie solidnego i konkurencyjnego projektu społeczno-biznesowego, aby efektywnie stawić czoła przyszłym wyzwaniom. W tym kontekście konkurencyjność będzie odgrywać fundamentalną rolę dzięki zaangażowaniu naszego personelu, który wykazuje się silna orientacją na innowacje i transformację cyfrową”. Jeśli chodzi o uzyskane wyniki, dyrekcja zapewnia, że ​​„są bardzo pozytywne, ponieważ udało nam się zwiększyć obroty i poziom zamówień w tak szczególnym roku obrachunkowym jak 2021, naznaczonym trudnym kontekstem społeczno-zdrowotnym, pandemią i napięciami w łańcuchach dostaw po reaktywacji gospodarczej”. Wreszcie, Azkarate podkreślił, że „dzięki zdolności grupy do dostosowywania się i reagowania, wraz z wysiłkami naszego personelu, udało nam się zakończyć naprawdę wyjątkowy rok obrachunkowy, który czyni nas silnymi w coraz bardziej wymagającym środowisku, a zaangażowanie wszystkich będzie kluczem do stawienia czoła wyzwaniom w przyszłości”, podsumował.

Orona UE 2030: konsolidacja grupy w Europie

Rok obrachunkowy 2021 był również kolejnym krokiem do konsolidacji Orony w Europie dzięki włączeniu grupy wind Elco w Hiszpanii i Lift Rzeszów w Polsce oraz Orona GmbH w Niemczech. W ten sposób grupa liczy 13 krajów i wykazuje zintegrowaną obecność jako aktor w całym łańcuchu wartości. Te nowe włączenia są również częścią projektu Orona UE 2030, którego celem jest osiągnięcie obrotów na poziomie około 1200 milionów euro w jednym roku i zatrudnienie 7500 pracowników na przestrzeni europejskiej.

Z drugiej strony przewidziano, że pod koniec kwietnia Orona weźmie udział w Interlift w Augsburgu (Niemcy), tj. głównych targach urządzeń dźwigowych na świecie. Wówczas Orona przedstawi szczegóły dotyczące Orona Next, swojej kolejnej Platformy Produktów i Usług, przeznaczonej dla wszystkich segmentów rynku.

Zobowiązanie społeczno-biznesowe

Podczas Rocznego Zgromadzenia Członków podkreślono również prace i zaangażowanie biznesowe spółki. W tym kontekście Orona dołączyła w lipcu ubiegłego roku do Światowego Paktu ONZ, aby zmniejszyć o połowę swoje emisje do 2030 r. i osiągnąć zero netto do roku 2050, co jest działaniem będącym częścią programu Climate Ambition Accelerator, promowanego przez międzynarodową organizację w celu przeciwdziałaniom zmianom klimatu. Grupa, która od 2006 roku rok po roku wykazuje przestrzeganie 10 Zasad Światowego Paktu, kontynuuje w ten sposób drogę do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) określonych w Agendzie 2030.

W celu zbliżenia ludzi i zmniejszenia dystansu między nimi, Orona chciała przedstawić swoje realizacje w dwóch najważniejszych budynkach. Jeden z obiektów znajduje się w Amare – Den Haag, największy kompleks edukacyjno-kulturalny w Holandii, który został wyposażony w dziewięć najnowocześniejszych wind, które ułatwią mobilność wszystkim, którzy przechodzą przez ten popularny budynek znany jako dom tańca i muzyki, położony w samym sercu Hagi. Drugi budynek z kolei był główną siedzibą ESB (Electricity Supply Board), narodowej irlandzkiej firmy energetycznej w Dublinie, w której zainstalowano 10 wind: 6 typu sextuplex i 4 w simplex, wyposażonych w Easyflow, autorski system zarządzania ruchem i preselekcji miejsc docelowych Orony, który ułatwia przemieszczanie osób z najkrótszym czasem oczekiwania.

W ramach aktywności rzecz spójności społecznej Orona Fundazioa kontynuuje działania mające na celu integrację grup zagrożonych wykluczeniem, starając się ożywić poczucie przynależności do grupy lokalnej i poprzez zachowywanie więzi. Dowodem tego jest wkład finansowy w produkcję filmu dokumentalnego Aita Mari, który opowiada o projekcie solidarnościowym Salvamento Marítimo, lub dla wsparcia kobiecej drużyny rugby Hernani Rugby Elkartea, przedstawionej jako miejsce przyjazne dla wszystkich ludzi bez względu na płeć, wiek lub wykonywane zadania.

Tym samym, na początku tego roku Orona Fundazioa otrzymała 5. nagrodę Baserritarron Laguna, przyznawaną przez organizację rolniczą ENBA jako uznanie pracy na rzecz włączenia zrównoważonej i zdrowej żywności do nawyków konsumentów.

O grupie Orona

Orona to wiodąca europejska grupa przemysłowa zajmująca się zrównoważoną mobilnością pionową ludzi. Jako globalny operator przekazuje wartości swoim klientom poprzez kompleksową platformę produktów i usług, która oferuje innowacyjne, pragmatyczne i odpowiednie pod względem technicznym rozwiązania transportowe we wszystkich segmentach rynku.

Zobowiązanie w sprawie społeczeństwa i zrównoważonego środowiska jest obecne w całym łańcuchu wartości Orony i rozciąga się na sieć wykwalifikowanych dystrybutorów. Zakłady produkcyjne grupy są jednymi z największych w całej Europie, gdzie produkuje się dźwigi w całości, z których 1 na 10 nowych dźwigów to Orona, z flotą prawie 300 000 zainstalowanych podnośników i zdolnością produkcyjną 30 000 sztuk urządzeń rocznie.

Obecna w ponad 100 krajach na całym świecie, grupa przemysłowa przewozi ponad 25 milionów ludzi do miejsc docelowych. Pod koniec roku 2021 grupa osiągnęła obroty w wysokości 832 mln euro.

Powrót do góry