Skip to main content

You are browsing in Orona Nederland (NL) Change your location

Toegankelijkheid van de website

Toegankelijkheid van de website

Toegankelijkheid van de website heeft betrekking op de mogelijkheid dat de website en de inhoud daarvan toegankelijk is voor een zo groot mogelijk aantal mensen, ongeacht de navigatiecontext of handicaps van de gebruikers.

De navigatiecontext heeft betrekking op de apparaten, browsers, snelheid van de internetverbinding, randapparatuur, browser- of apparaatconfiguratie, omgevingscondities, enzovoort.

Handicaps hebben betrekking op visuele, auditieve, coördinatieve of cognitieve beperkingen.

Commitmentverklaring

Om die reden hebben we bij Orona een website ontwikkeld die de toegang tot de inhoud ervan garandeert overeenkomstig de Toegankelijkheidsrichtlijnen die zijn vastgesteld door de WAI-werkgroep (WAI: Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai) van het W3C (World Wide Web Consortium).

Het gebruik van internetstandaards die zijn vastgesteld door het W3C maakt het mogelijk om de website op juiste wijze weer te geven op verschillende apparaten en platforms en om de inhoud ervan adequaat af te drukken.

Als u vragen, suggesties of problemen heeft met betrekking tot de toegankelijkheid van deze website, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar:

gdpr@orona-group.com

Terug naar boven