Skip to main content

You are browsing in Orona Nederland (NL) Change your location

Orona Ideo

Orona Ideo vormt een ecosysteem dat alle actoren bijeenbrengt die bij ons innovatienetwerk betrokken zijn – bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra – teneinde de uitwisseling te stimuleren van kennis en ideeën die uiteindelijk tot goede resultaten leiden.

Orona Ideo symboliseert Orona’s visie voor de toekomst: een model dat is gebaseerd op continue innovatie als een manier om de duurzaamheid op de lange termijn van het bedrijfsproject te garanderen.

Coöperatief innovatiemodel

De samenwerking tussen de drie sectoren vormt een technologisch verbond gericht op de mobiliteitssector en op de verbetering en transformatie van bedrijven en de samenleving.

Bedrijf

icoon nabijheid

Onderzoekscentrum

icoon innovatie

Universiteit

icoon gemeenschap

De plaats waar wij alles bedenken

Orona Ideo vormt samen met onze productiefaciliteit het hoofdkantoor waar Orona's strategie wordt bepaald op grond van onze kernwaarden. Deze ruimte is veel meer dan een aantal faciliteiten, het is de plaats waar een idee of project moet groeien en zich moet bewijzen.

 

Orona Zero

Orona Zero
om hoog te reiken
met je voeten op de
grond

Orona Zero is het hoofdkantoor van ons bedrijf. Een gebouw dat is geïnspireerd op cirkels, iets wat in het merkbeeld van Orona telkens terugkomt. De architectuur van het gebouw straalt elegantie en kracht uit en weerspiegelt onze activiteiten in de mobiliteitssector.

Een plaats die is bedoeld voor nieuwe manieren van werken waarmee we de uitdagingen van de toekomst het hoofd kunnen bieden. Een ruimte van emoties en ervaringen die de geest van Orona vormen.

Orona Fundazioa

Orona Fundazioa, de meest humane kant van Orona.

De Orona Foundation vertegenwoordigt de meest humane kant van Orona en streeft ernaar om niet alleen een service te verlenen aan de mensen die deel uitmaken van de organisatie, maar ook aan de maatschappij als geheel. De Foundation is de pijler waarop de ontwikkeling rust van alle mensen die samen Orona vormen.
In haar relatie met de buitenwereld streeft de Foundation naar het creëren van een ontmoetingsplaats voor educatieve, maatschappelijke, sportgerelateerde, culturele, sociaal-economische en institutionele actoren met als enig doel het stimuleren van de ontwikkeling van de samenleving.

Het is de meest open ruimte van Orona Ideo en wordt op verschillende manieren gebruikt overeenkomstig de aard van de Foundation
Dit gebouw bevat een aantal faciliteiten die je overal bij Orona Ideo aantreft, zoals het cafetaria, het auditorium en de bibliotheek.

Orona’s A3 Research

A3 Research. De lift naar een energiezuinige toekomst

Het is een geavanceerd gebouw dat is bedoeld voor de ontwikkeling van de geïntegreerde projecten van het innovatienetwerk met betrekking tot energie. Het bestaan van A3 Research, dat uitsluitend gericht is op onderzoek op dit gebied, vormt het bewijs van het strategische belang ervan. Het G3A-project is een goed voorbeeld van Orona's langetermijncommitment ten aanzien van energieregeneratie en elektrische opslagsystemen en het bereiken van een maximale energie-efficiëntie van de liften.

Terug naar boven