Skip to main content

You are browsing in Orona België (NL) Change your location

Orona Foundation

Aan het maatschappelijk welzijn bijdragen
komt bij ons vanbinnen

Orona Foundation, een organisatie zonder winstoogmerk, is betrokken bij de samenleving waarvan ze deel uitmaakt.

Het doel van de stichting is het creëren van een ruimte voor ontmoetingen met educatieve, maatschappelijke, culturele en sociaal-economische actoren om kennis en ervaringen uit te wisselen en de ontwikkeling van de maatschappij te bevorderen.

ideo

Onze roeping

Wij stimuleren de ontwikkeling van mensen


Onderwijs en de keuze voor permanente educatie is van essentieel belang voor de continue vooruitgang van onze maatschappij. Orona blijft kiezen voor het gebruik van coöperatieve omgevingen als het beste middel om kennis te genereren en te verspreiden.

Orona Ideo is een fysiek ecosysteem dat is gecreëerd om een kennisnetwerk te stimuleren waaraan wordt deelgenomen door de universiteit, technologische centra en het bedrijfsleven.

Mercado de Tolosa

Onze roeping

Wij bevorderen de ontwikkeling van onze omgeving


Wij steunen en stimuleren activiteiten die gericht zijn op de vooruitgang van de samenleving. En we ontplooien  activiteiten op ons eigen werkterrein met een coöperatieve langetermijnvisie door:

  • Samenwerkingsverbanden aan te gaan met internationale, nationale, regionale en lokale instellingen en overheidsinstanties.
  • Relaties te onderhouden met de universitaire wereld en unieke projecten te ontwikkelen in de omgeving van Orona Ideo.
  • Bij te dragen aan het genereren van rijkdom in onze omgeving door middel van een directere band met de maatschappij op lokaal niveau en door de ontwikkeling van die maatschappij te stimuleren.

Orona Ideo

Een ecosystee voor het genereren van kennis in een coöperatieve omgeving

Universiteit

Ontwikkelt onderzoeksactiviteiten in onze gehele waardeketen: producten, processen en diensten

ideo

Technologisch centrum

Voert gezamenlijke projecten en onderzoeken uit in essentiële onderdelen van onze waardeketen

ideo

Onderneming

Het hoofdkantoor en onderzoekscentrum van de Orona Group

ideo

Onze bijdrage aan een betere wereld

ganadero con vacas

Sociale economie

Diameter200:
Een ethisch en duurzaam voedselmodel

Het voedselmodel van Orona Ideo is gebaseerd op lokale seizoensproducten geproduceerd op minder dan 200 km van ons hoofdkantoor.
Daarmee voeden we ons team en al onze bezoekers op een gezonde manier. 
Met dit voedselmodel  bevorderen we de ontwikkeling van het platteland en maatschappelijke integratie door middel van een duurzaam bedrijfsinitiatief dat is gebaseerd op lokale werkgelegenheid. Op die manier helpen we boeren en vissers door gebruik te maken van wat het land en de zee ons op een bepaald moment te bieden hebben.

Trabajadores de cocina de Orona Ideo

Maatschappelijke cohesie

Een manier van maatschappelijk innoveren


Op grond van ons model voor het leveren van proactieve bijdragen ontplooien we allerlei activiteiten in samenwerking met maatschappelijke actoren en stellen we middelen beschikbaar zoals:

  • infrastructuur,
  • menselijk kapitaal,
  • relaties en
  • geldbronnen.

Via de Orona Foundation vullen we de financiële bijdragen aan die wij als coöperatie leveren onder de voorwaarden van onze Sociale Raad.

ideo

Onderwijs en opleiding

Gelijkheid en kwaliteit

Wij kiezen voor het gebruik van coöoperatieve omgevingen om kennis te genereren en streven te allen tijde naar kwaliteitsonderwijs waarin iedereen gelijk is
We werken actief samen met universiteiten en technologische centra die onze visie delen om dit model te bekrachtigen.

Op de campus van Orona Ideo worden 2 bachelor- en 3 masteropleidingen gegeven.

jardin de chillidaleku con la escultura buscando la luz de Eduardo Chillida

Cultuur en sport

Verankerd in waarden
 

In het kader van het commitment van de Orona Foundation ten aanzien van kunst en cultuur onderhouden we nauwe banden met Museum Chillida-Leku, waarmee we bijvoorbeeld hebben samengewerkt bij het Osasun Leku-project en bij het sponsoren van de restauratie van het beeld "Buscando la Luz" ("Op zoek naar het licht").  

Afbeelding ter beschikking gesteld door de erven Eduardo Chillida en Hauser & Wirth. © Zabalaga Leku. San Sebastián, VEGAP, 2020. Foto: Mikel Chillida

Dos jugadores de remonte frente a la sede de Orona

Cultureel erfgoed

Remonte is cultureel erfgoed
 

Remonte is een vorm van het Baskische pelotaspel dat slechts op twee banen wordt gespeeld: de Galarreta-baan tegenover Orona Ideo en de Euskal Jai Berri-baan van Huarte-Pamplona.
Remonte is een van de spectaculairste vormen van pelota, een sport waarbij techniek belangrijk is en de bal met grote snelheid wordt weggeslagen met een mandje dat aan de hand is bevestigd.

Reconstrucción del barco Albaola

Immaterieel erfgoed

Project Albaola


In het kader van dit project wordt aandacht gevraagd voor   een van de belangrijkste hoofdstukken uit de maritieme geschiedenis door de scheepsbouw en maritieme technologie uit het verleden weer tot leven te wekken.

Terug naar boven