Skip to main content

You are browsing in Orona België (NL) Change your location

Orona's Commitment

Orona, comprometida con el mediaombiente

Een ethisch en duurzaam managementmodel


Ons managementmodel is gebaseerd op ethische waarden en op een duurzaam en inclusief model van de maatschappij dat sociale en culturele initiatieven stimuleert.

Bedrijfswaarden,
merkwaarden  
 

Onze strategie stemt overeen met de universele principes van United Nations Global Compact en beoogt verwezenlijking van de SDG’s (Sustainable Development Goals: Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

propósito

Ons doel
is onze motivatie

We brengen mensen bij elkaar door afstanden korter te maken.
Alleen als we samen de toekomst tegemoet treden,kunnen we ons heden beter maken.

De commitments
die ons motiveren

We streven naar een duurzame en evenwichtige toekomst
Een toekomst waarin mensen, de maatschappij en onze planeet de kern van onze commitments vormen.

Ods en inglés

Mensen
die service verlenen aan mensen

SDG 3 en 8

 

We vormen een team van mensen die service verlenen aan mensen. We maken deel uit van een sociaal-commercieel project, en het succes van het bedrijf is ons succes.

Ods en inglés

Een humane en solidaire samenleving

SDG 5 en 10

 

Verandering begint bij Orona. We zorgen voor onze mensen door gelijkheid en diversiteit te bevorderen en door te zorgen voor een werkleven van hoge kwaliteit overeenkomstig onze bedrijfsprincipes.

Duurzaamheid
zit in ons DNA

 ODS 7-EN   ODS 11-EN   ODS 13-EN

 

Wij innoveren op verantwoordelijke wijze om dichter bij een duurzame toekomst te komen. Dit commitment leidt ons naar een continu proces van verbetering bij de ontwikkeling van onze producten en services

Want innovatie moet duurzaam zijn.

We hebben het energieverbruik van onze liften met maar liefst 75% verminderd

Bij Orona werken we in onze gehele waardeketen op een verantwoordelijke en duurzame manier door milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen te bedenken en door de ontwikkeling van een circulaire economie te stimuleren.

Icono-Huella-de-carbono-CO2

Koolstofvoetafdruk van de organisatie

In het kader van ons commitment ten aanzien van duurzaamheid beschikken we over de ISO 14064 koolstofvoetafdrukcertificering, waaruit blijkt dat we transparant zijn over de uitstoot van broeikasgassen bij onze activiteiten.

Op die manier houden we ons aan ons commitment om de uitstoot van onze activiteiten te verminderen.

Milieuproductverklaring

Onze Orona Next modellen bevatten milieuproductverklaringen die in het kader van de ISO 14025 normen zijn gecertificeerd. Selecteer de oplossing die het meest geschikt is voor uw installatie en download de informatie over de milieuprestaties van onze producten op grond van een levenscyclusanalyse (LCA) die is uitgevoerd overeenkomstig de ISO 14006 normen inzake ecologisch ontwerpen.

""

Ecologisch ontwerpen

Dankzij ons organisatorische commitment ten aanzien van ecologische duurzaamheid was Orona het eerste liftbedrijf in de wereld dat het ISO 14006 certificaat voor ecologisch ontwerpen kreeg.

Tijdens de ontwerpfase wordt aan de hand van ecologische indicatoren zeer uitgebreid onderzocht wat de milieugevolgen van het product zijn, zodat we in staat zijn om eventuele ecologische tekortkomingen te corrigeren en om de ecologische impact te verbeteren, rekening houdend met de gehele levenscyclus van het product.

Terug naar boven