Skip to main content

You are browsing in Orona België (NL) Change your location

Voor een duurzamere toekomst

We herbevestigen onze inzet voor een duurzamere toekomst door deel te nemen aan de viering van de 8e verjaardag van de Sustainable Development Goals.

22 Sep 2023

8 aniversario ODS

De viering maakt deel uit van de wereldwijde campagne #Togetherforthesdgs die wordt gepromoot door het UN Global Compact. Het doel van de campagne is dat verschillende mondiale actoren hun betrokkenheid tonen bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) nu deze halverwege hun implementatie zijn.

In 2006 sloot Orona zich aan bij het Global Compact van de Verenigde Naties, 's werelds toonaangevende duurzaamheidsinitiatief. Sinds de goedkeuring van de 2030 Agenda in 2015 hebben we ons gericht op de ontwikkeling van 12 van de doelen die het meest direct verband houden met onze activiteiten.

Hieronder lichten we een aantal actielijnen uit waaraan we hebben gewerkt en die onze toewijding aan het bevorderen van de Sustainable Development Goals weerspiegelen.

SDG 3: Gezondheid en welzijn

We hebben een ISO 45001-gecertificeerd beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk. De gezondheid en veiligheid van alle mensen die deel uitmaken van Orona is een belangrijke en essentiële doelstelling van de organisatie en preventieve activiteiten zijn geïntegreerd in alle onderdelen van het bedrijfsmanagement.

SDG 7: Betaalbare en schone energie

Orona Ideo, ons hoofdkantoor voor bedrijf en innovatie, is een voorbeeld van schone energieopwekking. Energie wordt ter plekke geproduceerd door middel van stadsverwarming en -koeling uit 100% hernieuwbare bronnen: fotovoltaïsche energie, geothermische energie, thermische zonne-energie en biomassa. Het is het eerste gebouw in Europa met LEED Gold en BREEAM Excellent certificeringen.

SDG 8: Fatsoenlijk werk en economische groei

Via de activiteiten van onze stichting, Orona Fundazioa, versterken we onze maatschappelijke betrokkenheid door bij te dragen aan de ontwikkeling van onze omgeving door sociaaleconomische, sociale, educatieve en culturele actoren te ondersteunen.

SDG 13: Klimaatactie

Sinds 2019 berekenen en verifiëren we onze ecologische voetafdruk (volgens ISO 14064) om de belangrijkste bronnen van broeikasgasemissies te identificeren en acties op te zetten om deze te elimineren of anderszins zoveel mogelijk te beperken.

Orona's Commitment

 

Terug naar boven