Skip to main content
Ama eta semea igogailuan

Igogailu bat jarriko dugu zure etxean

Prozesu osoan lagunduko dizugu

Igogailurik gabeko eraikinetarako soluzioak

Zure eraikinera egokitzen diren soluzio ugari ditugu. Eskuragarri dagoen espazioa ahalik eta gehien aprobetxatzen dugu, ahalik eta esku-hartze txikiena eginda.

Eskailera-zuloak

zurezkoak, hormigoizkoak, gangadunak, metalikoak...

Barruko patioak

komunitarioak, pribatuak, aire librean daudenak, estaliak...

Aurrealdeko patioak

hormigoizkoak, bistakoak, eragindako urbanizazioak...

Soluzio bereziak

Eskailera eraistea, balkoietara zuzenean sartzea...

Prozesu osoan lagunduko dizugu

 

Atari irisgarria, Oronaren igogailuarekin

Aholkularitza pertsonalizatua

Ekipo tekniko espezializatu batek xehetasunez aztertuko du eraikinaren egungo egoera:

 • Zer oztopo arkitektoniko dauden.
 • Araudia betetzen den (CTE, REBT, etab.).
 • Irisgarritasuna hobetzeko aukerak.
Aurreztu energia-kontsumoa Orona igogailuak

Soluzio jasangarriak

Zure kasurako hoberena den aukeraren diseinua proposatuko dizugu, eta kontsumo txikieneko soluzio energetikoa bermatuko dizugu.

 • Eskuragarri dagoen espazioa ahalik eta gehien aprobetxatzen dugu, ahalik eta esku-hartze txikiena eginda.
 • Arreta berezia jartzen diegu adineko pertsonen eta gurpil-aulkidun erabiltzaileen beharrei.
 • Obra-kostu txikiagoa, indarrean dagoen araudia betetzen dela bermatuta.
Emakume bat telefonoz hizketan eta ordenagailu eramangarrian lanean

Zerbitzu integrala eskaintzen dizugu

Etxebizitzen berritzea babesten duten dirulaguntzei eta abantaila fiskalei buruzko aholkularitza eskaintzen dugu, baita Jabetza Horizontalaren Legearen araberako hitzarmen-motei buruzkoa ere.
Prozesuaren fase guztietan lagunduko dizugu: hasi instalazio-hitzarmena sinatzetik, eta behar diren baimen guztiak izapidetu eta eskuratu arte.

Eskuragarri jartzen dizkizugu hainbat finantzazio-eredu malgu, zuk behar dituzun baldintzetara moldatzen direnak.

Pertsonalizatu zure igogailua

Kalitateaz mintzo garenean, igogailuaren estetika eta funtzionaltasuna ahalik eta denbora luzeenean bermatzeaz ari gara hizketan. Erronka honi aurre egiteko diseinu adimenduna eta kalitate goreneko materialak erabiltzen ditugu.

Orona Next soluzioek akabera eta elementuen aukera zabala eskaintzen dizute zure gustuko kabina diseinatu dezazun.

Ingeniari bat, planoetan aldaketak egiten

Giltza eskura proiektua

Proiektu integral bat eskaintzen dizugu, zuk ezertaz kezkatu beharrik ez izateko.

 • Gauzatze-proiektua eta zuzendaritza, aukeran.
 • Baimenak, laguntzak eta diru-laguntzak izapidetzea.
 • Obra zibila egitea eta gremioak koordinatzea.
 • Igogailua hornitzea eta muntatzea.
 • Legeztatzea eta abian jartzea
emakume bat gurpil-aulkian, kabinadun plataforma batean

Zure etxea, irisgarri

edonorentzat

Etxean igogailu bat baduzu, haren botoia sakatu besterik ez duzu egin behar, bidaia eroso eta seguru batean murgiltzeko.
Nabarmen handituko duzu eraikinaren irisgarritasun-maila, bereziki adinekoentzat edo mugikortasun murriztua dutenentzat.

Zure zalantzak argitzen ditugu

Gaur egun, eraikin gehienetan igogailua jar daiteke, eta eskailera-zulotik, patiotik edo fatxadatik doazen instalazioak dira ezagunenak.

Hala ere, irtenbide bereziak daude: forjatuak botatzea, balkoietatik sartzea, etab. Horretarako, arkitektoen, ingeniarien eta eraikuntzako gainerako profesionalen aholkularitza dugu.

Kabinaren neurriak, ateak irekitzea eta abar Eraikuntzako Kode Teknikoaren SUA oinarrizko dokumentuko A eranskinean eta indarrean dagoen UNE EN 81-70 arauan adierazitako ezaugarrietara ahalik eta gehien hurbildu behar dira, igogailua gurpil-aulkiaren erabiltzaileek erabil dezaten.

Hala ere, lehendik dauden eraikinetan eta behar bezala justifikatuta, araudiak onartzen du, nahiz eta gurpil-aulkiaren erabiltzaileek ezin dituzten erabili, mugikortasun murriztua duten beste pertsona batzuek erabil ditzaketen igogailuak jartzea.

Eskatzen badiguzu, gure teknikari komertzialetako bat eraikinera joango da. Inolako kargurik gabe, instalazio eskaintza egiteko behar den bideragarritasun azterketa egingo du.

Eraikinaren ezaugarriek aukera ematen badute, hura egiteko zailtasun gutxien dituzten alderdi juridikoak kontuan hartuta, igogailuak eskailera-kaxetan jarri behar dira lehenik, ondoren patioetan eta, azkenik, fatxadetan..

Irizpide orokor gisa, eta ahal den guztietan, igogailura kalearen mailatik sartu behar da, eta etxebizitzen maila guztiei eman behar die zerbitzua, gurpil-aulkian doazen pertsonei haren erabilera bermatuz.

Gure teknikari/komertzialek aholkuak emango dizkizute instalazio-aukeren abantailei eta eragozpenei buruz.

Zaharberritze zerbitzutzat jotzen dugu zure eraikinean igogailu bat instalatu  eta abian jartzeko egin behar diren tramite, obra, instalazio eta zerbitzu osagarrien multzoa. 

Jabeen Erkidegoek duten zailtasunetako bat da tartean diren erakundeen aurrean (Udala, Autonomia Erkidegoa, enpresa hornitzaileak, etab.) egin beharreko administrazio-izapideak konplexuak dira.

 Horregatik, "giltza eskura" errehabilitazio-zerbitzuak honakoa eskaintzen du:

 • Exekuzio proiektua prestatzea.
 • Udal lizentzia eta gainerako administrazio baimenak tramitatzea.
 • Dagokien diru-laguntzen tramitazioa..
 • Segurtasuna kanpoko enpresa espezializatu baten bidez koordinatzea.
 • Segurtasun plana prestatu eta onestea.
 • Igogailua diseinatu, fabrikatu, instalatu eta legeztatzea.
 • Behar den obra zibila egitea (igeltserotza, errementaritza, elektrizitatea, pintura, etab.)
 • Jabeen Komunitatearen beharrei egokitutako finantzaketa.

 Nahi baduzu, gure teknikari-komertzialetako bat zure komunitatera joango da, zehatz-mehatz azaltzeko zer obra zibil eta igogailu-mota eskaintzen den, eta zer gainerako zerbitzu osagarri eskaintzen dituen gure birgaitze-eskaintzak.

Lehenik eta behin, instalazioaren aurrekontua adostu eta esleitu behar da Jabeen Batzordean, eta alderdi hori bileraren aktan jaso. 

Jabetza Horizontalaren Legeak ezartzen ditu behar diren gehiengoak, jabe bakoitzak ordaindu beharrekoa eta zenbatekoa, eta jabekideen batzordean onartzeko legezko prozedura. Nahi baduzu, lege horretan ezarritakoari buruzko aholkuak emango dizkizugu (beharrezko gehiengoak, kuotak, prozedurak, etab.). jabeen arteko negoziazioetan lagunduz, beharrezkoa bada..

Gainera, finka-administratzaileen, abokatuen eta abarren laguntza ere badugu, jabeen artean horrelako akordioak egiten esperientzia handia dutenak.

Jabetza Horizontalaren Legeak jabe-erkidegoan igogailu-zerbitzua ezartzeko behar diren gehiengoak zehazten ditu, baita jabe bakoitzak gastu horren ekarpenean eta zenbatekoan egin behar duen derrigortasuna ere.

 Lege horren arabera, Jabeen Batzordearen erabakia gehiengo soilera iristen bada (partaidetza kuoten %50 baino gehiago ordezkatzen duten jabe guztien erdiek baino gehiagok aldeko botoa ematen badute), igogailu-zerbitzua ezartzea onartu egiten da, eta, ordainketa egiteko, jabe guztiak behartzen dira, jabetzaren eskriturek besterik esaten ez badute.

 Gainera, 1995eko maiatzaren 30eko 15/95 Legearen arabera, Jabekideen Erkidegoa behartuta dago igogailu-zerbitzua jartzeko baimena ematera jabe bakar baten kasuan (errentaria edo egoiliarra barne) 70 urtetik gorakoa bada edo minusbaliatua bada. Gastuak bere kontura izanen dira, eta obrak jabeen komunitatearen alde geldituko dira.

 Gainera, nahitaez egin beharko dira eta ez dira Jabekideen Batzordearen aldez aurreko erabakirik beharko etxebizitza edo lokalean bizi, lan egin edo zerbitzu boluntarioak ematen dituzten, ezgaitasuna duten pertsonak edo hirurogeita hamar urtetik gorakoak dituzten jabeek eskaturiko obrak, elementu komunen erabilera egokia ziurtatzeko, bai eta kanpoaldearekiko orientazioa edo komunikazioa errazten duten arrapalak, igogailuak edo bestelako gailu mekaniko eta elektronikoak instalatzea ere, baldin eta, diru-laguntza edo laguntza publikoak deskontatu ondoren, urtean jasanarazitako zenbatekoak gastu arrunten 12 hileko baino gehiago egiten ez badu. Ez da lan hauek nahitaezkoak izanen beren kostuaren gainerakoa, aipatu hilabeteez haratago, eskatu dutenek beren gain hartzea.

Lehen deialdian quorumik ez badago (parte hartzeko koefizienteen %50ek bertan egon behar du eta ordezkatuta egon behar du). Bigarren deialdia egiten da eta bertan hartutako erabakiak baliozkoak dira, bertaratutako jabe kopurua edozein dela ere. Horretarako, Jabeen Batzarra egingo dela behar bezala jakinarazi beharko da, eta bi deialdien ordutegiak adierazi beharko dira, bien artean gutxienez ordu erdiko aldearekin.

Legearen arabera, jabe guztiek jakinarazi beharko diote idazkariari jakinarazpenetarako helbidea, eta hala egin ezean, eraikinaren jabeei (lokala, solairua, etab.) egiten zaizkienak baliozkoak izango dira. ).

Jabe bakoitzak legez ordaindu behar duen zenbatekoak jabetza-eskrituran duen partaidetza-kuotaren araberakoa izan behar du, kontuan hartuta, etxebizitza guztiez gain (baita horietara iristeko igogailurik behar ez dutenak ere), etxabeak edo merkataritza-lokalak, garajeak, trastelekuak eta abar. (atarira sartu gabe ere). 

Jabekideen Batzordearen bozketan "gehiengo soila" lortzen bada (partaidetza-kuoten %50 baino gehiago ordezkatzen duten jabeen erdiak baino gehiago), jabe guztiak behartuta daude instalazioaren gastuari ekarpena egitera, eraikinaren banaketa horizontalean edo Jabekideen Komunitatearen Eraketa Batzordean ezarritakoa berariaz adierazten ez bada..

Jabeen Batzordeak, era berean, beste edozein ordainketa-mota har dezake, betiere jabe guztien onespena badu. 

Aho batez eta idatziz erabakita, Jabeen Batzordeak erabaki dezake jabeetako bat ordainketatik salbuetsita geratzea.

Ukitutako jabeak eskubide hauek ditu:

 • Txosten tekniko, eskaintza eta exekuzio proiektu osagarriak eskatzea.
 • Proiektua gauzatzeko eskatzea bere jabetzan eragin txikiena izan dezan, eta ez merkeena.
 • Kalte-ordaina eskatzea ukitutako jabearen aldetik.

Arazo horretaz jabeturik, instalazio-soluzio espezifikoak garatu ditugu mota horretako beharretarako (hobi txikiak, ihes txikiak, etab.). ), ukituriko jabetzetan horien eragina minimizatzen dutenak.

Nolanahi ere, lehenik eta behin, ukitutako jabearekin edo jabeekin negoziatzea gomendatzen dugu, instalazioa konpontzea adostuz, bai eta kalte-ordain ekonomikoa edo bestelako konpentsazioa (ordainketatik salbuestea) ere, beharrezkoa bada.

Gure teknikari komertzialek horrelako negoziazioetan aholkatuko zaituzte.

Batzuetan, ezin da akordioa lortu ukitutako jabeekin. Kasu horietarako, abokatu espezializatuen laguntza dugu. Nahi izanez gero, aholkuak emango dizkizute eta egokitzat jotzen diren legezko neurriak hartzeko ordezkatuko zaituzte.

Gure errehabilitazio zerbitzua kontratatuz gero, jabeek honako hauek bakarrik egin beharko dituzte:

 • Behar diren diru-laguntzak tramitatzeko behar den dokumentazioa aurkeztea.
 • Exekuzio proiektua, udal lizentziaren eskaera, segurtasun koordinatzailearen izendapena eta elektrizitate, telefonia eta abarren beharrezko zerbitzuen kontratazioa onestea, sinaduraren bidez.

Instalaziorako soluzioak, igogailuaren tipologia eta geldialdi kopurua, beharrezkoak diren obra zibilak, akaberen kalitatea, etab. prezio-aukera zabala ematen dute.

Eskatzen badiguzu, gure teknikari komertzialetako bat eraikinera joango da. Inolako kargurik gabe, instalazio eskaintza egiteko behar den bideragarritasun azterketa egingo du.

Oztopo arkitektonikoak ezabatzen laguntzeko eta etxebizitza kolektiboen eraikinen irisgarritasun-baldintzak hobetzeko, autonomia-erkidegoek eta udalerriek hainbat laguntza-programa ezartzen dituzte, eta diru-laguntzak ematen dizkiete etxebizitza horretan erroldatuta egon eta igogailua jartzen duten jabeei eta/edo jabe-erkidegoei.

Deitu iezaguzu eta dituzun laguntza eta diru-laguntzen berri emango dizugu.

Hurbilen duzun administrazio publikoan ere kontsulta dezakezu. Era berean, hiriak, auzoak eta eskualdeak birgaitzeko sozietate publikoak ere badaude. Horietan, informazioaz eta aholkularitzaz gain, kasu batzuetan lizentziak eta diru-laguntzak lortzeko izapideak egiten dituzte.

Finantziazio-eredu desberdinak ditugu, bezero bakoitzaren beharretara egokitzeko. Zuzeneko finantziazio-formulak eskain ditzakegu, interesik gabe, edo kanpo-finantzaketa, kreditu-erakunde laguntzaileen bidez.

Igogailua instalatzeko prozesua ondoz ondoko bi fasetan garatzen da, argi eta garbi bereizita:

1. Heltze-fasea: Kontratua sinatzen denetik instalazio obrak hasteko behar diren baimen guztiak lortu arteko epea.

 Kontratua sinatu ondoren, elkarrekin erlazionatutako hiru prozesu hasten dira aldi berean, eta horiek instalazio-obren hasiera-data baldintzatzen dute:

 • Gauzatze proiektua prestatu eta udal lizentzia tramitatu
 • Bezeroaren dokumentazioa jasotzea eta dagozkion diru-laguntzak izapidetzea.
 • Segurtasun Koordinatzailea izendatzea, Segurtasun Plana landu eta onestea,

 Fase honetan hainbat erakunde publikok parte hartzen dutenez, zaila da heltze-fase honetarako epe zehatzak ezartzea. Hala ere, orain arte egindako instalazioetan izandako esperientziari esker, zure kokapenaren eta ezaugarrien arabera aholku emango dizugu.

2. Exekuzio fasea: Instalazio obrak hasteko behar diren baimen guztiak lortzen direnetik lanak bukatu eta igogailua abian jarri arte.

 Exekuzio-epeak nabarmen aldatzen badira ere aukeratutako instalazio-konponbidearen arabera (igogailu-mota eta beharrezko obra osagarriak), gure birgaitze-kontratu guztiek beharrezko baimenak lortzen direnetik aurrera izango dute egikaritze-epea.

Eskatu informazio gehiago

Bidali mezua

Zure etxea oztoporik gabe

Ailegatu edozein tokitara modu eroso eta seguruan.

Irisgarritasun handiagoa etxean, oztopo arkitektonikoak gaindituz.

Kabina-plataformak

Ohiko igogailua ezin denean instalatu

lokalean kristal tindatuak dituen kabina-plataforma

Plataforma bertikalak eta inklinatuak

Salbatu atarira sartzeko eskailerak eta mailak

Silla salvaescaleras

Igo goiko solairuetara esfortzurik gabe

Andrea etxeko eskailerak igotzen Oronako eskailera-igogailu batean

Hurrengo pausuak

Eskatu informazioa konpromisorik gabe

 

Hitzartu bisita gure teknikariekin. Zure instalazioa ebaluatzera hurbilduko gara, zure etxerako irtenbiderik onena eskaintzeko.

01. Irtenbidea

Zure instalakuntzarako irtenbide pertsonalizatua eskaintzen dizugu

Emakumearen irudia telefonoan

02. Aurrekontua

Konpromisorik gabe aurrekontua aurkeztuko dizugu.

Oronako fugonetaren ilustrazioa

03. Instalakuntza

Zure irtenbidea intalatu eta doitzen dugu.

Oronako instalatzailearen ilustrazioa

Eraikin berrientzako soluzioak

Soluzio bat aurkituko diegu mugikortasunaren erronkei, pertsonak eraikin eta espazio publikoetan konektatuz eta segmentu guztietan distantziak murriztuz

Etxebizitzak, eraikin publikoak, ospitaleak, hotelak eta karga handiak.

Etxebizitzak

Etxebizitzetarako Orona igogailuak

Komertziala

Emakume irribarretsu bat eraikin bateko Orona igogailu batetik ateratzen

Karga handiak

Karga handietarako igogailuak

Altuera handiko eraikinak

eraikin altuko fatxada

Aukeratu zure igogailuaren diseinua

Zure beharretara hobekien egokitzen den soluzioa aukeratzen lagunduko dizugu

 

 

Pertsonalizatu zure igogailuaren diseinua

Zure eraikineko espazio guztia aprobetxatzen dugu kabina zabalagoaz goza dezazun.

 • Eraikinaren diseinura egokitzen diren kabinen estetika gama zabala.
 • Argiztapen, horma, ispilu, lur, aginte-panel nahiz heldulekuen konbinazio ezberdinak dituzu eskura.

Sartu Orona Ambiences atalean eta diseina ezazu kabina zure gustura. 

Innova_U1

Aurreztu ezazu energia

Puntako teknologia, energia-kontsumoa nabarmen murrizteko aukera ematen duena, kontsumo txikiko gearlees makinak, argiztapen efizientea eta abar.

Emakume bat sofan eserita ipad batean nabigatzen

Behar duzuna aurkitzen laguntzen dizugu

Zure eraikinerako soluziorik onena zein den ez badakizu, gure gomendioak baliagarri izan zatzaizkizu.

Bila ezazu behar duzun soluzioa

Zure etxerako behar duzuna aurkitzen lagunduko dizugu

Itzuli gora